www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber Security and Data Privacy 2020 ธุรกรรมปลอดภัย ประชาชนมั่นใจข้อมูลไม่รั่ว คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กมธ.ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไทย และนิตยสาร CIO World&Business...
  • 3 เสาหลักพื้นฐานสร้างความปลอดภัยไซเบอร์บน Multi Cloud “ฟอร์ติเน็ตสรุป 3 เสาหลักพื้นฐานสร้างความปลอดภัยไซเบอร์บน Multi Cloud  ศักยภาพด้านความปลอดภัยที่หลอมรวมปกป้องได้ครอบคลุม ทำงานแบบอัตโนมัติ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • อนาคตของประะเทศไทย หลังเปิดเสรีกิจการดาวเทียม ทำไมไทยควรเปิดเสรีดาวเทียมสื่อสาร เปิดเสรีแล้วดีอย่างไร ส่งผลกระทบอะไรกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับภาคธุรกิจและความมั่นคงของประเทศ ...

ไปรษณีย์ไทยปี 61 วางกลยุทธ์ พัฒนา คน กระบวนการ และคุณภาพบริการ

ไปรษณีย์ไทยปี 61 วางกลยุทธ์ พัฒนา คน กระบวนการ และคุณภาพบริการ
January 23
11:57 2018

“ไปรษณีย์ไทย เปิดกลยุทธ์ ปี 2561 THP POWER ขับเคลื่อนนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพบริการ พร้อมลุยตลาดขนส่ง สนับสนุนธุรกิจชุมชน อีคอมเมิร์ซตั้งเป้าเป็นผู้นำธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์แบบครบวงจรในอาเซียน”

นางสมร เทิดธรรมพิบูลบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกาศพร้อมลุยตลาดขนส่งและโลจิสติกส์ในยุคการแข่งขันสูง ชูกลยุทธ์ปี 2561 “THP POWER” เดินหน้าพัฒนาความเป็นเลิศทุกกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce พร้อมตอบสนองนโยบายรัฐบาล มุ่งสู่การเป็นไปรษณีย์ไทย 4.0 ใน 5 มิติและมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้พร้อมรองรับผู้ใช้บริการ e-Commerce SMEs โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ประกอบชุมชนท้องถิ่น ที่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

สมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของไปรษณีย์ไทย ที่ตั้งเป้าสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน โดยหนึ่งในบทบาทสำคัญ คือการเป็นเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย สนับสนุนทุกการเติบโตของทุกภาคส่วนด้วยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการไปรษณีย์ให้กับคนไทยทุกคน พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการยกระดับคุณภาพบริการไปสู่การเป็นไปรษณีย์ไทย 4.0”

ในปี 2561 ไปรษณีย์ไทยจะมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศตามนโยบาย POST Excellence ซึ่งจะยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ และพลังขับเคลื่อนธุรกิจจากบุคลากรภายในองค์กร ด้วยแนวทางการดำเนินงาน THP POWERโดยมี 5 มิติ ประกอบด้วย

มิติที่ 1 Professional Manpowerมุ่งเน้นให้พนักงาน/ลูกจ้าง ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันโลกยุคดิจิทัล และนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น

มิติที่ 2 Operational Standardพัฒนามาตรฐานของระบบปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานให้เป็นศูนย์

มิติที่ 3 Wisdomมุ่งเน้นพัฒนากรอบความคิดของบุคลากรให้มีมุมมองทางธุรกิจแบบองค์รวม เพื่อนำไปสู่การต่อยอดเป็นบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

มิติที่ 4 Engagementสร้างความผูกพันทั้งบุคลากรในองค์กรและผู้ใช้บริการให้ผูกพันกับไปรษณีย์ไทย ด้วยการให้บริการที่คุณภาพมาตรฐาน

มิติที่ 5 Responsive to Innovationมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคุณภาพบริการ เพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพในเชิงธุรกิจนั้น ไปรษณีย์ไทยจะเดินหน้าลุยตลาดขนส่งและโลจิสติกส์อย่างเต็มที่ ด้วยการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่ม e-Commerce SMEs รวมถึงผู้ประกอบชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้จะมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกประเภทอีกด้วย

“ไปรษณีย์ไทยเชื่อมั่นว่าการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ และนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินงาน THP POWER ในปีนี้ จะทำให้สามารถเติบโตและมีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และก้าวไปสู่การเป็นไปรษณีย์ไทย 4.0 ตามนโยบายการดำเนินงานที่ตั้งไว้ และเป็นเครือข่ายการขนส่งที่ดีของคนไทย และสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตตลอดไป”ผู้บริหาร กล่าวทิ้งท้าย

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com