www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ในหลวงในดวงใจ…“ทรงสื่อสาร”

ในหลวงในดวงใจ…“ทรงสื่อสาร”
November 16
15:52 2016

ขอถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านการสื่อสาร จากความทรงจำของ พลตำรวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ์ ที่รวบรวมไว้ในผลงานวิจัยของ กสทช.ที่พระองค์ทรงเป็นทั้งผู้ใช้การสื่อสารอย่างชาญฉลาดทรงมีพระราชวินิจฉัยปัญหาในแง่มุมทางเทคนิค และพระองค์ทรงจริงจังกับการใช้งานวิทยุสื่อสารเพื่อไว้ใช้ดูแลประชาชนของพระองค์


ขณะที่ผมพยายามเรียบเรียงสรุปย่อเรื่องราวพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านการสื่อสาร โดยอ้างอิงจากผลงานวิจัยของกสทช. ที่เคยจัดทำขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้วในชื่อเรื่อง ทรงสื่อสาร ผมก็ได้พบข้อมูลที่เคยได้อ่านมาแล้ว แต่ก็ไม่กินใจเท่าครั้งนี้ที่ได้กลับมาอ่านอีกครั้ง นั่นคือ พระราชนิพนธ์เรื่องแรกของพระองค์ที่มีชื่อว่า เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์ เป็นพระราชนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร วงวรรณคดี ประจำเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2490 พระราชนิพนธ์นี้เป็นบันทึกเรื่องราวที่พระองค์ทรงประสบในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินกลับไปศึกษาต่อเมื่อวันที่19 สิงหาคม 2489 ความว่า

 

“วันที่ 19 สิงหาคม 2489 วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้วพอถึงเวลาก็ลงจากพระที่นั่งพร้อมกับแม่ ลาเจ้านายฝ่ายใน ณ พระที่นั่งชั้นล่างนั้นแล้ว ก็ไปยังวัดพระแก้วเพื่อนมัสการลาพระแก้วมรกต และพระภิกษุสงฆ์ ลาเจ้านายฝ่ายหน้า ลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่ง แล้วก็ไปขึ้นรถยนต์

พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง 200 เมตร มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบ ราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่า จะมีอะไรอยู่ในนั้น บางทีจะเป็นลูกระเบิด เมื่อมาเปิดดูภายหลังปรากฏว่าเป็นทอฟฟี่ที่อร่อยมาก

ตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริงๆ ที่ถนนราชดำเนินกลางราษฎรเข้ามาใกล้จนชิดรถที่เรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุด

ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง ตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆ ว่า “อย่าละทิ้งประชาชน”อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะละทิ้ง อย่างไรได้” แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว…”

ในความเห็นส่วนตัวของผมถือว่าพระราชนิพนธ์นี้พระองค์ “ทรงสื่อสาร”กับประชาชนได้อย่างลึกซึ้งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ก่อนที่พระองค์จะมาทรงสื่อสารกับประชาชนของพระองค์ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม

 

18

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 อาจถือได้ว่าเป็นเวลาที่พระองค์ทรงเริ่มจริงจังกับวิทยุสื่อสาร โดยอ้างอิงได้จาก พลตำรวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการสื่อสาร กรมตำรวจ ในขณะนั้น ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องวิทยุสื่อสาร พร้อมประมวลสัญญาณเรียกขาน และถวายสัญญาณเรียกขาน“กส.9” สำหรับทรงติดต่อกับศูนย์ควบคุมข่าย “ปทุมวัน” และ “น.9” สำหรับทรงติดต่อกับข่าย “ผ่านฟ้า” ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมกันนั้นยังได้ถวายเครื่องมือตรวจวัด และสายอากาศแบบต่างๆ อีกหลายรายการ ไว้ให้ทรงใช้งานเพื่อสามารถทรงรับฟัง และติดต่อสื่อสารกับหน่วยตำรวจต่างๆทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาคได้

อย่างไรก็ตาม จากการถ่ายทอดและได้รับการบันทึกไว้ของ พลตำรวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ์ ได้ทำให้ผมเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พระองค์ทรงเป็นนักวิจัยโดยแท้ เพราะเมื่อพระองค์ทรงใช้งานเครื่องมือสื่อสารก็ได้ทรงพบปัญหาการรบกวนของสัญญาณ และทรงหาวิธีการด้วยการอ่านและสอบถามผู้รู้อยู่เสมอ

ตัวอย่างเล็กๆ ที่ถูกบันทึกไว้เช่นการรบกวนกันของวิทยุสื่อสารระหว่างกรมราชองครักษ์ และตำรวจสื่อสารเมื่อปฏิบัติงานในบริเวณใกล้เคียงกัน พระองค์ได้พระราชทานการบ้านให้ พลตำรวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ์ ไปหาสาเหตุ หลังจากได้ทำการบ้านเสร็จ พลตำรวจตรีสุชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายบทความวิชาการประมาณ 6 หน้า เรื่อง Inter Modulation หรือการผสมคลื่นระหว่างวิทยุ 2 สถานี ที่ส่งสัญญาณพร้อมกันอยู่บริเวณใกล้เคียงกันในระยะไม่เกิน 100 เมตรทำให้เกิดความถี่ใหม่ที่ถูกผลิตออกมาจากการผสมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Pages: 1 2

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com