www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

เปิดโอกาสให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบ IT เชิงรุก ด้วยหลักการ Machine Learning ของ HPE Nimble Storage

เปิดโอกาสให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบ IT เชิงรุก ด้วยหลักการ Machine Learning ของ HPE Nimble Storage
April 18
15:32 2018

“เรียนรู้เทคโนโลยีที่สามารถนำมาช่วยแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที อย่าง HPE Nimble Storage เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบใหม่ได้นำหลักการของ Machine Learning มาช่วยให้ระบบทำงานได้ด้วยตัวเองอย่างอัจฉริยะ”

โซลูชั่นระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีได้มีการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในเชิงการแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหา หรือที่เรียกว่าData Science ในหลายๆ กรณี และหลายเงื่อนไข ทั้งการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับประยุกต์ใช้ในขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะแนวคิดแบบ Machine Learning เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดระยะเวลาที่กระบวนการต้องหยุดลง (Downtime) ของระบบให้น้อยลง

จากข้อมูลของ HPE ได้เปิดเผยถึงหลักการเลือกโซลูชั่นในการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ว่าควรมีคุณลักษณะดังนี้ เริ่มจาก ความสามารถในการทำนายเหตุการณ์ได้ล่วงหน้า ระบบจะต้องทำนายสาเหตุของประเด็นที่มีแนวโน้มทำให้ระบบช้าหรือหยุดการทำงานได้ก่อนที่เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริง

ความสามารถในการป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดการทำงานได้อัตโนมัติซึ่งเมื่อทำนายได้แล้ว ต้องมีเครื่องมือที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิด Downtimeโดยอาศัยคุณสมบัติของโครงสร้างพื้นฐานทีมีอยู่อันดับต่อมาคือ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ ในกรณีที่ระบบไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ ระบบควรจะให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เข้าใจได้ง่าย ผู้ดูแลระบบสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องรอจากฝ่ายสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นการลดระยะเวลาในการแก้ไขได้เร็วขึ้น

3

คุณลักษณะต่อมาคือ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการวิเคราะห์ปัญหาแบบเดิมๆเกิดจากการทดลอง วิเคราะห์อาศัยประสบการณ์จากกลุ่มคนชำนาญการ กรณีที่ไม่มีการใช้งานระบบ Predictive Analytics ที่อาศัยข้อมูลจากอดีตหลายด้านหลายมุม ทำให้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงไม่สามารถแก้ได้ทันท่วงที

รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาต้องสามารถวิเคราะห์ได้รอบด้าน การใช้งานด้านไอทีเป็นการรวมกันจากการใช้งานอุปกรณ์หลายประเภท ตั้งแต่ Application Stack, Middle Ware, Network connectivity จนกระทั่งมาถึงเซิร์ฟเวอร์หน่วยประมวลผล และหน่วยจัดเก็บข้อมูล หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำการวิเคราะห์โดยนำสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกันมาวิเคราะห์แล้ว ก็อาจทำให้วิเคราะห์ผิดพลาด และไม่ได้ช่วยการแก้ไขแต่อย่างใด

คุณลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ มีทีมสนับสนุนที่ทำงานโดยมีการอ้างอิงข้อมูล สามารถเข้าถึงทีมงานสนับสนุนเชิงลึกได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอทีมงานขั้นเริ่มต้นซักถามหรือรอการนำส่งข้อมูลเบื้องต้นและมีเครื่องมือที่น่าเชื่อถือ และชี้วัดการใช้งานจริง พิจารณาผู้ผลิตให้ลองถามถึงรายงานข้อมูลที่รวบรวมมาจริงๆ จากการใช้งานของลูกค้าทั่วโลก

nimble

HPE Nimble Storage เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบใหม่ได้นำหลักการของ Machine Learning มาช่วยให้ระบบทำงานได้ด้วยตัวเองNimble Storage ถือกำเนิดขึ้นในปี 2551 และได้เริ่มวางขายครั้งแรกในปี 2555 โดยถูกจัดลำดับอยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านวิสัยทัศน์ ของ Gartner Magic Quadrant ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก

นับเป็นเรื่องที่ยากมากที่บริษัทน้องใหม่ของวงการ จะสามารถเป็นผู้นำด้านวิสัยทัศน์ได้ ได้ด้วยระยะเวลาอันสั้น Nimble Storage ใช้เวลา 3 ปีในการสร้างฐานลูกค้ากว่า 8,000 ราย กระทั่งปัจจุบัน ทะยานสู่ 13,000 ราย ซึ่งนับว่าเป็นการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด และการจัดอับดับของ Gartner ยังเป็นเครื่องตอกย้ำที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ Nimble กำลังพลิกโฉมการวงการ การจัดเก็บข้อมูลอย่างแท้จริง

สิ่งที่ทำให้ Nimble Storage แตกต่างเหนือจากคู่แข่งรายอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ HPE นั้นเข้าซื้อกิจการของ Nimble Storage ก็คือ InfoSight ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบ Big Data ที่รวบรวมพฤติกรรมและรายงานจากอุปกรณ์ Nimble Storage ทั่วโลกทุกชุดเอาไว้ด้วยกัน และนำข้อมูลเหล่านั้นมาเรียนรู้และวิเคราะห์เพื่อแสดงถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำนายแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมบอกสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการประยุกต์ใช้ Machine Learning และ AI ในความสามารถส่วนนี้นั่นเอง

2

อุปกรณ์ HPE Nimble Storage จะทำการรวบรวมข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์และ Log การทำงานต่างๆ แล้วส่งไปยัง InfoSightบน Cloud เพื่อวัตถุประสงค์ 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

• เรียนรู้รูปแบบการเกิดปัญหากับระบบ Data Center ใหม่เพิ่มเติมจากข้อมูลเหล่านี้ เช่น การหาความสัมพันธ์ว่าการที่ระบบไม่สามารถให้บริการได้ตามปกตินั้น มีความเกี่ยวพันกับปัจจัยแวดล้อมอย่างไรบ้าง เพื่อสร้างเป็น Pattern ใหม่ๆ ในการทำนายแนวโน้มการเกิดปัญหา, การวิเคราะห์ต้นตอของปัญหา และทำการแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยอาศัยควบคู่กันทั้ง Machine Learning และการให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาทำการวิเคราะห์และสร้าง Pattern ใหม่ๆ เพิ่มเติม

•การนำข้อมูลจากแต่ละอุปกรณ์มาเทียบกับ Pattern ของปัญหา เพื่อทำการวิเคราะห์ แจ้งเตือนอัตโนมัติ (Predictive Support Automation) และให้รายละเอียดแนะนำการแก้ปัญหา (Recommendations) เพื่อนำไปสู่การป้องกันและจัดการล่วงหน้า (Proactive Management) นอกจากนี้ทาง HPE มีการพัฒนาต่อยอดไปกับผลิตภัณฑ์หลักอีกหลายๆตัว อันได้แก่ 3PAR StoreServe Storage, StoreOnce Backup Solution และ MSA Storage ในอนาคตอันใกล้ (Continuous Improvement)

ข้อมูลที่ InfoSightได้ทำการรวบรวมนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ Storage เท่านั้น แต่หากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากเน็ตเวิร์คเซิร์ฟเวอร์ดาต้าเบสหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง InfoSightก็สามารถวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้ให้ได้เช่นกัน

เนื่องจากข้อมูลปริมาณมหาศาลหรือ Big Data ที่ InfoSightรวบรวมเอาไว้นั้นครอบคลุมถึงแพทเทิร์นการใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่หลากหลาย จนทำให้ InfoSight มีข้อมูลมากเพียงพอที่จะนำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบได้ ถือเป็นอีกจุดเด่นสำหรับการจัดการกับระบบ Data Analytics หรือ Machine Learning ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้เป็นอย่างมาก

Infosightที่เป็นเสมือน AI ของ Datacenter นั้น เป็นคำตอบสำหรับองค์กรที่มองหาโซลูชั่นที่ง่ายทั้งการใช้งานการบริหารจัดการทั้งยังรองรับการใช้ Hybrid Cloud และการขยายระบบให้รองรับการทำ Disaster Recovery อย่างแท้จริง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากมี License การทำ Backup และ DR มาให้ในตัวแล้วอย่างครบถ้วน

อ่านไฟล์ PDF.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com