www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • เตรียมความพร้อมองค์กร สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับโลก รับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ “คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการเฝ้าระวังทางไซเบอร์เตรียมความพร้อมองค์กรและหลักการพิจารณาโซลูชั่นระบบการรักษาความปลอดภัยช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”...

เทคโนโลยี LTE Advanced

เทคโนโลยี LTE Advanced
February 26
16:49 2016

ณกฤช เศวตนันทน์
ณกฤช เศวตนันทน์

(เกียรตินิยม) นบท. นม. นักกฎหมายโทรคมนาคม ผู้คร่ำหวอดในวงการโทรคมนาคมมาอย่างยาวนาน ผู้ทรงบทบาทต่อการพัฒนาวงการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย thai.attorney@hotmail.com

ทำความเข้าใจกับเทคโนโลยี LTE Advanced ที่เป็นมาตรฐานของการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงไร้สายเมื่อก้าวเข้าสู่ยุค 4G เทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย และการพัฒนาของธุรกิจในประเทศ”

shutterstockผู้อ่านหลายๆ ท่านคงได้ทราบถึงเรื่องการจัดประมูลคลื่นความถี่ 4G สำหรับคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ได้เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะมีการพูดในวงกว้างถึงคลื่น 4GLTE แล้วยังมีการพูดถึงเทคโนโลยี LTE-A หรือ LTE Advanced ด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย จึงจะได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาพูดคุยกันในบทความฉบับนี้

เดิมการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มต้นด้วยเทคโนโลยี 1G อันเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบอนาล็อกสำหรับส่งสัญญาณวิทยุคลื่นเสียง (Voice) ซึ่งคุณภาพของเสียงยังไม่มีความคมชัดและมีสัญญาณรบกวนง่าย จึงมีการพัฒนาต่อมาในยุค 2G ซึ่งเปลี่ยนเทคโนโลยีการส่งคลื่นวิทยุเป็นการเข้ารหัสดิจิตอลและส่งทางคลื่นไมโครเวฟเพื่อพัฒนาคุณภาพและสัญญาณให้ดีขึ้น รวมถึงการเริ่มเทคโนโลยีส่งข้อความสั้น (SMS) และการรับส่งข้อมูล (Data)

ต่อมาความต้องการส่งข้อมูลเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของระบบอินเทอร์เน็ตจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยี 3G เพื่อเพิ่มความเร็วและขนาดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอหรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการใช้บริการโปรแกรมมัลติมีเดียต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ เช่น การสนทนาผ่านโปรแกรม Video Conference ในระดับความคมชัดสูง (HD) หรือการดาวน์โหลดภาพยนตร์และเพลง เป็นต้น ทำให้เกิดเทคโนโลยี 4G ที่ลดข้อจำกัดการรับส่งข้อมูลเทคโนโลยี 3G

ในยุคคลื่นความถี่ 4G ใช้มาตรฐาน Long Term Evolution หรือเรียกย่อว่า “LTE” ที่มีจุดเด่นด้านความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สามารถทำความเร็วได้มากกว่าเทคโนโลยี 3G มากกว่าเท่าตัว แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันดำเนินไปอย่างรวดเร็วทำให้เทคโนโลยี 4GLTE ยังไม่เพียงพอตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอีก จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยี “LTE Advanced” หรือ “4.5G” ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยี LTE โดยมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพด้านความเสถียรของสัญญาณและความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สามารถทำได้ดีกว่าเทคโนโลยี LTE เป็นเท่าตัวเช่นกัน

เทคโนโลยี LTE Advanced มีเครื่องมือที่สำคัญได้แก่ Carrier Aggregationหรือ CA ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับรวมย่านคลื่นความถี่และทำให้อุปกรณ์รับสัญญาณสามารถรับคลื่นความถี่ได้มากกว่าหนึ่งย่านความถี่ ตามที่แต่เดิมเทคโนโลยี 4G ถูกจำกัดความสามารถในการรับสัญญาณคลื่นความถี่ได้เพียงจากสถานีส่งสัญญาณเดียวทำให้ความสามารถในการรับส่งข้อมูลถูกจำกัดตามความกว้างของช่องทางการรับและส่งข้อมูล (Bandwidth) ของคลื่นความถี่ที่รับสัญญาณเท่านั้น การรวมย่านคลื่นความถี่ของ CA จึงทำให้ขนาดความกว้างคลื่นความถี่มีมากขึ้นและสามารถรับคลื่นความถี่คนละย่านกันได้ตามแต่คลื่นความถี่ที่มีอยู่ในมือของผู้ให้บริการแต่ละราย

อ่านต่อหน้า 2

Pages: 1 2

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com