www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรได้อย่างไร

เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรได้อย่างไร
June 18
15:19 2019

“ผู้คนมากมายต่างรับรู้ถึงศักยภาพของโอเพ่นซอร์สในการช่วยให้การดำเนินงานดีขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารและการแก้ปัญหาร่วมกันในชุมชนโอเพ่นซอร์ส และส่งต่อมายังภาคธุรกิจ ภาครัฐ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการดำเนินองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ช่างเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากที่เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างต่อเนื่องรอบๆ ตัวเรา ซึ่งดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าในอดีต เมื่อมองย้อนกลับไปถึงภาพรวมต่างๆ ทำให้ผู้เขียนได้ตระหนักว่าเราได้ติดตามวิวัฒนาการของการทำงานของผู้คนมาโดยตลอด

จากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้เขียนตระหนักว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่อีกขั้นของการเปลี่ยนแปลง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น แรงขับเคลื่อนทางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะสามารถขยายขอบเขตความเป็นไปได้ในสังคม เพื่อการเติบโตและความก้าวหน้าในอนาคต

จิมปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อข้อจำกัดต่างๆ
เมื่อ 500 ปีก่อน ก่อนที่เราจะเชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์ ความเป็นเหตุเป็นผล กระบวนการ และวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เราไม่สามารถตั้งคำถามหรือถกเถียงถึงความเป็นไปในโลกนี้ได้

ต่อมา การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ทำให้เราได้รับข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้มากขึ้น วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยบุคคลที่หมั่นใฝ่หาความรู้อย่างไร้ขอบเขต กาลิเลโอ ผู้ริเริ่มที่กล้าหาญ ได้ตั้งข้อกังขาในสิ่งที่เขาได้รับการพร่ำสอนเกี่ยวกับสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ แม้ว่าข้อสงสัยและคำถามเหล่านั้นจะทำให้เขาต้องถูกกักขังหรือจบชีวิตลงก็ตาม

ยิ่งผู้คนตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งพี่พวกเขาเห็นมากเท่าใด คำถามเหล่านั้นก็จะยิ่งลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผลลัพธ์คือ เราจะสามารถเปลี่ยนจากโลกที่เราเคยเชื่อในคำบอกกล่าวของผู้มีคุณวุฒิสูงกว่า ไปยังโลกของคำตอบที่อยู่บนพื้นฐานของการสำรวจและทดลอง

หัวใจหลักของวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือความสงสัยในความเป็นไปของโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งก็คือการตั้งคำถามว่าเหตุใดสิ่งต่างๆ ถึงเป็นเช่นนั้น และเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการทดลองและข้อผิดพลาดต่างๆ สิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เหตุผลแบบนิรนัยมาสู่การใช้เหตุผลแบบอุปนัย จากการเรียนรู้แบบบนสู่ล่างมาเป็นการเรียนรู้จากล่างขึ้นบน ซึ่งจะขยายขอบเขตอิสรภาพทางความคิดและความเป็นไปได้ และอยู่เหนือขีดจำกัดที่ผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าจะสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้

ผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา
การนำวิธีการทางการทดลองดังกล่าวมาใช้จะสามารถเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราต่อแทบทุกสิ่งที่เรากระทำและมองเห็นอยู่ รวมไปถึงวิธีการคิดที่จะสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและความก้าวหน้าล้ำสมัยของโลก

หากย้อนไปเมื่อครั้งที่เราตระหนักรู้ว่าโลกไม่ใช่จุดศูนย์กลางของจักรวาล เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เราก้าวเข้าสู่ยุคเรืองปัญญา (Age of Enlightenment) ซึ่งก่อให้เกิดพลังทางความคิดรูปแบบใหม่ เช่น เสรีภาพส่วนบุคคล การปกครองรูปแบบรัฐธรรมนูญ และการยอมรับความแตกต่างทางศาสนา

โปรยนอกจากนี้ การแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่ของนักประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีสำคัญ เช่น เครื่องจักรไอน้ำ โทรเลข และกระบวนการ Bessemer ในการผลิตเหล็ก นำเราเข้าสู่การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม (The Industrial Revolution) รวมถึงการเรียนรู้ทฤษฎีกายวิภาค ตั้งแต่ทฤษฎีเล็กๆ ด้านเชื้อโรคไปจนถึงการผ่าตัดขั้นสูง ที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติทางการแพทย์ (Medical Revolution) และสามารถพลิกโฉมความเข้าใจพื้นฐานแบบเดิมของโรคภัยและร่างกายมนุษย์ได้

ศาสตร์แห่งการค้นพบยังคงดำเนินต่อมาจนถึงวันนี้ รวมไปถึงโลกแห่งเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ โอเพ่นซอร์ส ทั้งความใฝ่รู้ ความร่วมมือ คุณธรรม และอิสรภาพต่างก็เป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้จากประสบการณ์และวิถีแบบโอเพ่นซอร์ส เร้ด แฮท ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะเรายึดหลักการเดียวกันนี้ภายใน วัฒนธรรมองค์กรของเรา เช่นเดียวกัน และนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงสามารถพัฒนาสถาปัตยกรรมที่ล้ำสมัย และสามารถปลดล็อกศักยภาพของนักพัฒนาและองค์กรต่างๆ ให้อยู่เหนือกฎเกณฑ์ทางการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

ดังเช่นที่ฟรานซิส เบคอน และผู้บุกเบิกทั้งหลายได้กล่าวไว้ เราไม่ได้เดินบนเส้นทางนี้เพียงลำพัง ผู้บุกเบิกและชุมชนของโอเพ่นซอร์สนับพันได้ส่งเสริมและผลักดันโอเพ่นซอร์สไปสู่อีกระดับเหนือขีดจำกัด โอเพ่นซอร์สเป็นมากกว่าแค่วิธีการในการสร้างซอฟต์แวร์ แต่ยังสามารถขยายขอบเขตทางปรัชญาและความเชื่อได้ เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สและวิถีแห่งโอเพ่นซอร์สได้ร่วมกันต่อยอดทางความคิดอย่างไร้ขีดจำกัด และเปิดโลกทัศน์ใหม่สู่ความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขต

ปรากฏการณ์ทางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ด้วยการดำเนินงานแบบวิถีแห่งโอเพ่นซอร์ส ชุมชนของเราได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมากมาย เช่น Linux ที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ชุมชนของเรายังได้พลิกโฉมวิธีการที่เรามีปฏิสัมพันธ์ สื่อสาร และแก้ไขปัญหาร่วมกัน โอเพ่นซอร์สได้กลายเป็นคลื่นลูกใหม่ของการคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบได้อย่างแท้จริง

ปัจจุบัน ผู้คนมากมายต่างรับรู้ถึงศักยภาพของโอเพ่นซอร์สในการช่วยให้การดำเนินงานดีขึ้น รวมไปถึงโอเพ่นซอร์สในแง่ของการพลิกโฉมการมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารและการแก้ปัญหาร่วมกัน ก็กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งธุรกิจ ภาครัฐ และองค์กรไม่แสวงผลกำไรทั่วโลกต่างก็นำเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สมาปรับใช้

ผมเชื่อว่าโอเพ่นซอร์สได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่และกำลังจะกลายเป็นปรากฏการณ์ทางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดังจะเห็นได้จากคำถามมากมายในปัจจุบัน เช่น เราสามารถคิดค้นและสร้างศักยภาพด้วยเทคโนโลยีให้เป็นจริงได้อย่างไร เราจะสร้างสรรค์และดำเนินการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร ทั้งในรายบุคคล เป็นทีม ในองค์กร และที่สำคัญ ในสังคมวงกว้าง

แม้ว่าในวันนี้ เราอาจจะยังไม่ทราบคำตอบที่แน่ชัดของคำถามเหล่านี้ แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการทดลองและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน เราจะยังคงผลักดันการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่เรามุ่งหวัง และด้วยความหมั่นใฝ่รู้และต่อยอดคำถาม เราจะสามารถขยายขอบเขตความเป็นไปได้ให้กว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อวันนี้และอนาคต

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com