www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ฮาเล็มเมอร์เมียร์ เมืองเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์อัพเกรดเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐ

ฮาเล็มเมอร์เมียร์ เมืองเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์อัพเกรดเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐ
November 08
16:34 2016

การเติบโตของเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ส่งผลโดยตรงต่อระบบเครือข่าย ทั้งแบนด์วิดธ์ รูปแบบการบริการดิจิทัลของรัฐ รวมถึงการเพิ่มภาระงานของเจ้าหน้าที่รัฐจากประเด็นดังกล่าวขอเสนอกรณีศึกษาการแก้ปัญหาด้านเครือข่ายของ Haarlemmermeer เมืองเทศบาลแห่งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ ที่ตัดสินใจเลือกโซลูชั่นจากหัวเว่ยเข้ามาลดปัญหาที่เกิดขึ้น

ทำความรู้จักเมือง Haarlemmermeer
ฮาเล็มเมอร์เมียร์ (Haarlemmermeer) คือ เมืองหนึ่งทางเหนือของฮอลแลนด์ ตั้งอยู่ในทางตะวันตกเฉียงเหนือในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ Schiphol ที่มาของชื่อฮาเล็มเมอร์เมียร์ หมายถึงทะเลสาบฮาเล็ม (Haarlem) ทางเหนือของฮอลแลนด์นั่นเอง ในอดีตนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการทำเกษตรกรรม สวนเรือนกระจก และโรงงานผลิต ปัจจุบันเป็นแหล่งธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ โดยในปี 2015ที่ผ่าน มาการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองส่งผลให้ระบบเครือข่ายเดิมไม่สามารถรองรับการทำงานได้ จึงพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายใหม่ที่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่

ความท้าทายของเครือข่ายภาครัฐ
การเติบโตของเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองส่งผลให้ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐ องค์กรและภาคประชาชนไม่เพียงพอ2กับปริมาณความต้องการใช้งาน เนื่องจากระบบเครือข่ายเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ปริมาณการใช้แบนด์วิดธ์ที่เพิ่มสูงขึ้นของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ซึ่งระบบเครือข่ายใหม่ต้องมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานเหล่านี้ โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายครั้งนี้ ประกอบด้วย

• การเพิ่มช่องสัญญาณเครือข่ายจาก 1 Gb เป็น 10 Gb เพื่อรองรับการเติบโตของแอพพลิเคชั่นคลาวด์ รวมถึงบริการ Voice over IP (VoIP)
• การอัพเกรดเครือข่าย เพื่อปรับปรุงระบบเฝ้าระวัง ระบบการเตือนภัย และความสามารถในการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
• การวางระบบเครือข่ายไร้สายใหม่ เพื่อปรับปรุงการให้บริการทางสังคมและการบริการสาธารณะ
• การสร้างเครือข่ายในอนาคตที่มีประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได้และมีความปลอดภัย
• การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายรุ่นใหม่ ที่ช่วยเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการแบบอัตโนมัติ ง่ายในการบริหารจัดการและบำรุงรักษา
• ระบบต่างๆ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เข้มงวด ในด้านความเสถียรความเร็ว ความปลอดภัย และความยืดหยุ่นในการใช้งานศูนย์ราชการของเมืองฮาเล็มเมอร์เมียร์ มีสำนักงานและหน่วยงานรัฐบาลอีก 4 หน่วยงาน ซึ่งที่ตั้งของแต่ละสำนักงานไม่ได้กำหนดตายตัวทำให้บุคลากรของภาครัฐต้องเสียเวลาในการจัดการกับงานบริการที่มีปริมาณงานมาก ดังนั้น การออกแบบระบบเครือข่ายแบบเดิมที่การจัดการเครือข่ายแบบ IP-address หรือ VLAN ทำให้เครือข่ายรับภาระเกินความ
สามารถ รวมถึงไม่สามารถจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์ได้ การออกแบบดังกล่าวผนวกด้วยจำนวนบุคลากรที่จำกัด ทำให้เกิดความยุ่งยากของการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบที่จำ+เป็นต้องเดินทางไปยังแต่ละสาขาไร้ประสิทธิภาพและมีต้นทุนสูง
ฮาเล็มเมอร์เมียร์ เลือกโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารเมืองฮาเล็มเมอร์เมียร์ เลือกใช้ Huawei Agile CampusNetwork Solution ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการ แก้ไขการใช้งานระบบเครือข่ายเดิมให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งาน และบริการใหม่ๆ ของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งโซลูชั่นดังกล่าวยังช่วยให้ประชาชนสามารถใช้บริการใหม่ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยบริหารจัดการระบบเครือข่ายของศูนย์ราชการที่มีหลายอาคารให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ทำให้เกิดการบริหารจัดการระบบไอทีของหน่วยงานราชการแบบอัตโนมัติ (Office Automation) นั่นเอง โซลูชั่นของ Huawei Agile Campus Network Solution ประกอบด้วย
• Huawei S12700 Agile Switches สำหรับเครือข่ายหลัก และS5700-LI Series Intelligent, Energy-Saving Fixed Switches
• Cluster Switch System Generation2 (CSS2)
• การออกแบบระบบเครือข่ายสำรองแบบ Hot-Swappable
• การออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการสิทธิในการเข้าถึงเครือข่ายที่เหมาะสม การจัดลำดับความสำคัญของการบริการ และการบริหารแบนด์วิดธ์ที่ตรงกับลักษณะของผู้ใช้

1

สำหรับโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายของหัวเว่ยเข้ามาช่วยให้เมืองฮาเล็มเมอร์เมียร์ สามารถรับมือกับความท้าทายหลายๆ ประการอาทิ การจัดการปัญหาการเก็บข้อมูลที่ไม่ทันสมัย ไม่เป็นระบบ และลดความซับซ้อนของระบบไอที นอกจากนั้น โซลูชั่นของหัวเว่ยยังช่วยให้เมืองฮาเล็มเมอร์เมียร์ สามารถประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างมาก แม้จะใช้ระบบเคเบิลเดิม

และด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเครือข่ายแบบครบวงจร (eSight)ของหัวเว่ย ช่วยให้บริหารเครือข่ายแบบเชิงรุก สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการได้ อีกทั้งยังใช้งานทรัพยากรเครือข่ายโดยสามารถระบุที่มาของปัญหาได้อย่างโดยอัตโนมัติ และยิ่งไปกว่านั้นยังทำให้ระบบบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก (User-Friendly) และทำให้เมืองฮาเล็มเมอร์เมียร์ มีระบบเครือข่ายที่บริหารจัดการง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการงานให้แก่ภาครัฐ องค์กรธุรกิจและภาคประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานได้ทุกที่ทุกเวลา

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com