www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

อินเตอร์ลิ้งค์กับการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน Networks Cabling

อินเตอร์ลิ้งค์กับการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน Networks Cabling
January 23
11:13 2019

สัมภาษณ์พิเศษ ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ อินเตอร์ลิ้งค์ ถึงความมุ่งมั่นและภารกิจการยกระดับมาตรฐานและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทักษะฝีมือแรงงานด้านสายสัญญาณ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการวางอนาคตโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านไอที ถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศที่กำลังเดินหน้าไปตามนโยบาย Thailand 4.0 การสร้างสมาร์ทซิตี้ หรือระบบเศรษฐกิจดิจิทัล หลายหน่วยงานให้ความสำคัญและพยายามผลักดันทักษะของบุคลากร เริ่มตั้งแต่ระดับสถาบันการศึกษาจนถึงในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะทักษะด้านอุปกรณ์สายสัญญาณ (Networks Cabling) ที่เป็นพื้นฐานในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอนาคต

Executive Talk มีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษ ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนและ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสำรองค์กร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีส่วนยกระดับและผลักดันการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านสายสัญญาณ (Networks Cabling) ถึงความมุ่งมั่นและภารกิจการยกระดับมาตรฐานและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทักษะฝีมือแรงงานด้านนี้ ซึ่งสะท้อนได้ถึงปฏิญญาหลักที่พยายามปลูกฝังพยายามสร้างมาตลอดระยะเวลา 32 ปีที่ก่อตั้งบริษัทนั่นคือการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย

ทักษะฝีมือแรงงานที่ต้องตอบโจทย์ Thailand 4.0
ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ อธิบายถึงความสำคัญของทักษะฝีมือแรงงานด้านไอทีว่า “ทักษะฝีมือแรงงานด้านไอทีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีบทบาทในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะสาขาสายสัญญาณ (Networks Cabling) เป็นหนึ่งในสาขาที่มีความสำคัญ เพราะเป็นรากฐานของการระบบเครือข่ายการสื่อสาร ไอที Cloud, IOT, 5G และการใช้งานแอพพลิเคชั่นสมัยใหม่”

นัฐวุฒิ

“ทักษะฝีมือแรงงานด้านไอทีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และมีบทบาทในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะสาขาสายสัญญาณ เป็นหนึ่งในสาขาที่มีความสำคัญ เพราะเป็นรากฐานของการระบบเครือข่ายการสื่อสาร ไอที” ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ

“สำหรับบุคลากรด้าน Networks Cabling นั้นถ้ามองจากทักษะฝีมือของเยาวชนไทยถือว่าไม่เป็นรองใครในระดับอาเซียน ในแง่ของความเรียบร้อยของงานความละเอียดรอบคอบ แต่ยังขาดแคลนคนมีระดับฝีมือและเข้าใจเทคโนโลยีสายสัญญาณที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะมาตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมเครือข่าย”

“ขณะที่ทักษะด้านสายสัญญาณของแรงงานในตลาดกับความพร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่ Thailand 4.0 ในมุมมองของผมเห็นว่า แม้ว่าจะมีการพัฒนามากขึ้น แต่หลายๆอุตสาหกรรมยังขาดบุคลากร เมื่อประเทศกำลังเดินหน้าสู่ยุคของ 5G IoT คลาวด์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ประเด็นสำคัญคือ การวางรากฐาน การพัฒนาทักษะการใช้สายสัญญาณในรูปแบบใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะวิศวกรเครือข่าย หรือคนในสายงานไอทีด้านอื่นๆ”

“การใช้งานเทคโนโลยี 5G IoT หรืออื่นๆ ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะเบื้องหลังของธุรกรรมดิจิทัลต่างๆ ในอนาคตล้วนอาศัยสายสัญญาณเป็นโครงสร้างหรือเป็นโครงข่ายหลัก ที่จะไปส่งผลทำให้ระบบต่างๆ เหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถต่อยอด นำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่และสร้างประโยชน์ขึ้นมาได้

มุ่งมั่นพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านสายสัญญาณ

จากการทึ่เข้าไปช่วยภาคราชการที่กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเราตระหนักว่า อินเตอร์ลิ้งค์ เป็นบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมเครือข่าย มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะด้านไอทีของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ทางบริษัทฯจึงได้เริ่มโครงการ Cabling Contest ที่จัดแข่งขันเฟ้นหาคนเก่งทั่วประเทศ และต่อยอดมาแข่งระดับอาเซียน และพยายามผลักดันไปเข้าแข่งระดับโลก โครงการเหล่านี้เป็นสิ่งที่วางแผนและทำมาอย่างต่อเนื่อง

“จากความตั้งใจดังกล่าว จึงได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันในสาขา IT Networks Cabling ในมหกรรมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เพื่อพยายามผลักดัน สร้างแรงจูงใจ คนในสังคมมองเห็นความสำคัญในเรื่องของสาขา Networks Cabling ขึ้นมา”

“บริษัทฯ มองว่าอุปกรณ์เครือข่ายสัญญาณ คือโครงข่ายหลักของระบบการสื่อสารของประเทศ ถ้าเยาวชนมีความเข้าใจมีความรู้ที่ถูกต้อง หรือแม้กระทั่งสนใจในการทำงานทางด้านสายอาชีพนี้ มันก็จะเป็นการตอบโจทย์ต่อไปในอนาคตว่า ประเทศไทยเองเราก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความแข็งแรงเพราะเนื่องจากว่าการแข่งขันทักษะฝีมือ เป็นทักษะติดตัวเฉพาะบุคคล ทักษะฝีมือเฉพาะบุคคลระดับนานาชาติ เราได้รับการยอมรับแล้วเราสามารถแข่งขันในระดับเวทีอาเซียนและก็ระดับเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ”

2“ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขัน Cabling Contest หรือการเป็นผู้สนับสนุนในงาน การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน เรามีความคาดหวังคือ อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาในทุกทักษะวิชาอาชีพไม่เฉพาะสาขา Network Cabling สำหรับเยาวชนแล้ว เทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมการอบรมฝึกฝนจะติดตัวและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคนในวงการไม่ว่าจะเป็นไอทีหรือว่าวงการสังคมต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยี”

“ปัจจุบันเองต้องยอมรับว่าภาคการศึกษา ไม่มีการหลักสูตรเฉพาะด้านของสาขานี้ เพราะฉะนั้นเยาวชนรุ่นใหม่ๆ ที่กำลังเติบโตขึ้นมายังขาดองค์ความรู้ เพราะว่าภาคการศึกษาไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในเรื่องของการนำสาขา Network Cabling เข้าไปอยู่ในบรรจุในหลักสูตร”

“อินเตอร์ลิ้งค์จึงได้ร่วมวางหลักสูตรร่วมกับหลายๆ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เพื่อจะยกระดับพัฒนาทักษะด้านสายสัญญาณ โดยเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ผมมีความเชื่อว่า หากเราพยายามผลักดันในเรื่องการพัฒนาทักษะตรงนี้นอกจากเป็นการพัฒนายกระดับพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน อีกทั้งยังเป็นส่วนที่สำคัญในเรื่องของการผลักดันในส่วนของไอทีที่เป็นเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่ตลาดแรงงานเพราะว่าตลาดแรงงานในปัจจุบันเรากำลังขยายตัวอย่างมาก”

IMG_4898“ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายสัญญาณหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบ Network Cabling อินเตอร์ลิ้งค์เองก็พยายามปลูกฝังและผลักดันตรงนี้ เพราะสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งหากกลับมาพิจารณานโยบายของภาครัฐ เราพบว่าเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของนโยบาย Thailand 4.0 หรือวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตรงนี้เอง จะเป็นส่วนที่มีความสำคัญจะเป็นส่วนทำให้อนาคตของประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้” ณัฐวุฒิ กล่าว

เทคโนโลยีเปลี่ยนเราต้องปรับ
ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าโลกปัจจุบัน เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมความต้องการหลายอย่างเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่หากมองผ่านไปเมื่อ 10 ปี ที่ผ่านมาจากเดิม โมเด็มในการต่ออินเทอร์เน็ต ปัจจุบันใช้ Router กับไฟเบอร์ออปติกในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่เป็นเพียงตัวอย่างของยุค Disruptionโดยสายสัญญาณจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ จากเดิมที่อยู่เบื้องหน้า แต่จะย้ายไปอยู่เบื้องหลังและคงมีความสำคัญอย่างมาก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ

“สิ่งที่อินเตอร์ลิ้งค์คาดหวังสำหรับการพัฒนาทักษะด้าน Networks Cabling ผมมองว่าสิ่งที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประเทศไทย เพราะเรามองว่าสาขา Networks Cabling เป็นสาขาที่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ต่อยอดหรือมีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตข้างหน้า”

DSC_3742ต้องการรวมโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะและการเติมศักยภาพด้านการสื่อสารระหว่างระบบงานดั้งเดิมที่แตกต่างกัน นำาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมให้ผลตอบแทนจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานหรืออินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมิเตอร์ไฟฟ้าระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ก็เพราะเบื้องหลังของเทคโนโลยีทั้งหมดก็คือเรื่องของสายสัญญาณ เพราะสายสัญญาณตรงนี้จะเข้าไปตอบโจทย์แล้วก็ทำให้ทุกท่านใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สำหรับอินเตอร์ลิ้งค์ ในฐานะเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสายสัญญาณ มองว่ากิจกรรมต่างๆ ที่พยายามทำอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายแล้ว สิ่งที่ให้ประโยชน์สูงสุดก็คือ การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทยพัฒนาคนให้มีความสามารถพร้อมที่จะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนประเทศไปให้ได้”ณัฐวุฒิ สรุป

คลิปสัมภาษณ์ อินเตอร์ลิ้งค์ กับการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านสายสัญญาณในประเทศ 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com