www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • RISE เปิดตัวโปรแกรม AI Accelerator RISE เปิดตัวโปรแกรม AI Accelerator เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โปรแกรมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมองค์กร...
  • HPE วางแผนสนับสนุนงานวิจัย AI และ Big Data ให้ฟีโบ้ บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลัง ฟีโบ้ สร้างขุมกำลังปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ ตอบสนองการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีชั้นสูงในการประมวลผลข้อมูล ปลอดภัย และทรงประสิทธิภาพ...
  • สำรวจพฤติกรรม นักช้อปออนไลน์ในประเทศไทย “CIO World&Business ได้นำรายงานของ Picodi.com ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานของปี 2018 ในหลายๆ ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทย ทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเชื่อต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ อายุเฉลี่ยของผู้ซื้อสินค้า ช่วงเวลาของการใช้บริการรวมถึงหมวดหมู่สินค้าที่ได้รับความนิยม ข้อมูลทั้งหมดจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญให้การซื้อขายในอุตตสาหกรรมนี้ปรับตัว”...
  • ลูกค้าดีแทค จ่ายทุกบริการของแอปเปิ้ลผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ลูกค้าดีแทค สามารถชำระเงินสำหรับทุกบริการของ App Store, Apple Music และ iTunes ผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป...
  • แพลตฟอร์ม HR ในยุค Digital Transformation องค์กรสมัยใหม่จำเป็นต้องมองหาแพลตฟอร์ม HR ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแตกต่างการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรบุคคลในโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 60% กำลังวางแผนลงทุนเทคโนโลยีใหม่ใน 12-24 เดือน...

สู่ยุคเงินอิเล็กทรอนิกส์

สู่ยุคเงินอิเล็กทรอนิกส์
July 18
16:54 2016
ณกฤช เศวตนันทน์
ณกฤช เศวตนันทน์

(เกียรตินิยม) นบท. นม. นักกฎหมายโทรคมนาคม ผู้คร่ำหวอดในวงการโทรคมนาคมมาอย่างยาวนาน ผู้ทรงบทบาทต่อการพัฒนาวงการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย thai.attorney@hotmail.com

“ประทศไทยกำลังเดินเข้าสู่ระบบการใช้เงินแบบดิจิทัล หรือยุคการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากที่เอกชนหลายราย ทั้งผู้ให้บริการสินค้า บริการต่างๆ ตัวกลางทางการเงินอย่างธนาคาร ประชาชน และเทคโนโลยีเดินล่วงหน้าไปก่อนหลายปี ความชัดเจนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีนโยบาย และกฎหมาย รวมถึงโครงการเรื่องเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง”

Banner_CIO_big one_version2

2ในปัจจุบันโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัยทั้งวัยเรียนและวัยทำงานทั่วโลก เพราะใช้งานสะดวกและตอบโจทย์การใช้ชีวิตไร้สาย ซึ่งนอกจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันทำได้ง่ายขึ้นแล้วยังช่วยให้การทำกิจกรรมต่างๆระยะไกลเป็นผลสำเร็จแทนการที่บุคคลต้องเดินทางไปทำเองด้วย รวมถึงการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือที่เรียกว่า Mobile Payment ซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่าการไปทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองที่ธนาคารมาก ทำให้การทำธุรกรรมวิธีนี้กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ในประเทศไทยนั้น องค์กรที่ควบคุมการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็คือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดย กสทช. มีหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และกำกับดูแลผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายต่างๆ รวมทั้งมีหน้าที่ออกมาตรการ ประกาศ และกฎระเบียบต่างๆเพื่อบังคับผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องปฏิบัติตามเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน เช่น กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ แบบสัญญามาตรฐาน กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ รับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

ขณะที่ในส่วนการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น องค์กรที่ควบคุมดูแลคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบการชำระเงิน (Policy Maker) กำกับดูแลระบบและผู้ให้บริการการชำระเงิน (Regulator) และดำเนินการระบบการชำระเงินที่สำคัญ (Operator) โดยในส่วนการกำกับดูแลการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ตหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีองค์กรภายในที่กำกับดูแลโดยตรงคือ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544และมีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2559และประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58(การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์)

การประกอบธุรกิจให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีเงื่อนไขตามแต่ลักษณะของธุรกิจที่ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบก่อนให้บริการ (ธุรกิจบัญชี ก) หรือ ขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ (ธุรกิจบัญชี ข) หรือ ขออนุญาตก่อนการให้บริการ (ธุรกิจบัญชี ค) ตามแต่ประเภทธุรกิจกล่าวคือ ธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ(บัญชี ก)ได้แก่ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการเพียงรายเดียว เช่น เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างอันเป็นธุรกิจของตนเอง เช่น บัตรโดยสารรถสาธารณะ บัตรโทรศัพท์สาธารณะ บัตรชำระค่าผ่านทางสาธารณะ และเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เฉพาะชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหาร เป็นต้น

1ส่วนธุรกิจบริการที่ต้องขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ(บัญชี ข)ได้แก่ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าและหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย ณ สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน เช่น บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ M CASH ของบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน)ที่สามารถใช้รับชมภาพยนตร์ สินค้า และบริการ ที่เป็นของเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ปเป็นต้น

สุดท้ายธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ(บัญชี ค)ได้แก่ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าและหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย โดยไม่จำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน เช่น บริการชำระเงินออนไลน์ของธนาคารต่างๆที่สามารถชำระเงินให้กับสินค้าหรือบริการของบริษัทอื่นได้ เป็นต้น

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559กสทช. และธนาคารแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการกำกับดูแลบริการชำระเงินทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment)เพื่อร่วมมือสนับสนุนบริการโทรคมนาคมและบริการทางการเงินให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

โดยโครงการความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวมีหลายโครงการเช่น การยกระดับความปลอดภัยด้านทางอินเทอร์เน็ต(Cyber Security)ด้วยการพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อปิดช่องโหว่ที่มิจฉาชีพอาจสวมรอยเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือและนำไปใช้ประโยชน์

รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ที่เรียกว่าพร้อมเพย์หรือ PromptPayที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล(National E-Payment) โดยการใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือและเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากซึ่งจะช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจโอนเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

การพัฒนาการทางเทคโนโลยีส่งผลให้การทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเป็นที่นิยมอย่างสูงมากขึ้นเรื่อยๆ และผู้ให้บริการต่างพัฒนาโปรแกรมหรือบริการต่างๆที่สร้างสรรค์ออกมาให้บริการแก่ผู้บริโภค และเริ่มมีการพัฒนา Social Network ให้เป็นช่องทางชำระเงินโดยตรงได้ด้วย เช่น การชำระเงินผ่านโปรแกรม Line หรือ Facebook เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นก็จริงแต่ก็ต้องควบคู่ไปด้วยการรักษาความปลอดภัยที่ดีและใช้งานอย่างระมัดระวังด้วย โดยไม่เปิดช่องทางให้มิจฉาชีพสามารถนำข้อมูลในอินเทอร์เน็ตของเราไปใช้ประโยชน์ได้

Banner (660x80 Pixel)
Tags

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com