www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • ไซเซลเปิดตัวสวิตช์พีโออี สำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ สร้างโอกาสทางธุรกิจไอโอที ไซเซล ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและผลิตสวิตช์ได้พัฒนาสวิตช์พีโออีรุ่น GS1300 และ GS1350 สำหรับการใช้งานกับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ ออกแบบให้มีจำนวนพอร์ตที่หลากหลายและสามารถจ่ายพลังงานได้สูง...
  • AIS 5G โชว์บังคับรถไร้คนขับข้ามจังหวัด กรุงเทพ หาดใหญ่ AIS นำคณะสื่อมวลชน ชมความก้าวหน้าของการทดลอง ทดสอบ Use Case เทคโนโลยี 5G ในสภาพแวดล้อมจริง โชว์บังคับรถไร้คนขับข้ามภูมิภาค กทม.- หาดใหญ่ แสดงศักยภาพสำคัญ 5G ความเร็วในการรับส่งสัญญาณ ความเร็วในการตอบสนอง และความเสถียรของระบบ...
  • BKI ปลื้มเบี้ยครึ่งปีแรกเติบโต 19% คาดสิ้นปี 62 ทะลุเป้า 2 หมื่นล้าน กรุงเทพประกันภัยเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกมีเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19 คาดสิ้นปี 62 ทะลุเป้าหมาย 20,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนโดยเน้นการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพและควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด พร้อมกับการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีเสริมบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าและคู่ค้า...
  • เปิดงานมหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ BIDC 2019 เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ภาครัฐผนึกภาคอุตสาหกรรมเปิดมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2019” หรือ BIDC 2019 ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Digital Co-creation เป็นการผนึกพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ให้เข้มแข็งและยั่งยืนหนุนไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางด้านดิจิทัล คอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชีย พร้อมเปิดเวทีจับคู่เจรจาการค้า หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...
  • SMEA ไต้หวัน วางแผนขยายสินค้าเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย องค์กรบริหารธุรกิจเอสเอ็มอีไต้หวัน (SMEA) ออกโรงช่วยผู้ประกอบการฯ สินค้าเทคโนโลยี ให้ความรู้การทำธุรกิจออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ เดินหน้าหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มช่องจำหน่าย คาดหวังยอดขายธุรกิจเอสเอ็มอี เพิ่มขึ้น 15%...

สู่ยุคเงินอิเล็กทรอนิกส์

สู่ยุคเงินอิเล็กทรอนิกส์
July 18
16:54 2016
ณกฤช เศวตนันทน์
ณกฤช เศวตนันทน์

(เกียรตินิยม) นบท. นม. นักกฎหมายโทรคมนาคม ผู้คร่ำหวอดในวงการโทรคมนาคมมาอย่างยาวนาน ผู้ทรงบทบาทต่อการพัฒนาวงการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย thai.attorney@hotmail.com

“ประทศไทยกำลังเดินเข้าสู่ระบบการใช้เงินแบบดิจิทัล หรือยุคการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากที่เอกชนหลายราย ทั้งผู้ให้บริการสินค้า บริการต่างๆ ตัวกลางทางการเงินอย่างธนาคาร ประชาชน และเทคโนโลยีเดินล่วงหน้าไปก่อนหลายปี ความชัดเจนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีนโยบาย และกฎหมาย รวมถึงโครงการเรื่องเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง”

Banner_CIO_big one_version2

2ในปัจจุบันโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัยทั้งวัยเรียนและวัยทำงานทั่วโลก เพราะใช้งานสะดวกและตอบโจทย์การใช้ชีวิตไร้สาย ซึ่งนอกจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันทำได้ง่ายขึ้นแล้วยังช่วยให้การทำกิจกรรมต่างๆระยะไกลเป็นผลสำเร็จแทนการที่บุคคลต้องเดินทางไปทำเองด้วย รวมถึงการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือที่เรียกว่า Mobile Payment ซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่าการไปทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองที่ธนาคารมาก ทำให้การทำธุรกรรมวิธีนี้กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ในประเทศไทยนั้น องค์กรที่ควบคุมการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็คือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดย กสทช. มีหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และกำกับดูแลผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายต่างๆ รวมทั้งมีหน้าที่ออกมาตรการ ประกาศ และกฎระเบียบต่างๆเพื่อบังคับผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องปฏิบัติตามเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน เช่น กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ แบบสัญญามาตรฐาน กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ รับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

ขณะที่ในส่วนการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น องค์กรที่ควบคุมดูแลคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบการชำระเงิน (Policy Maker) กำกับดูแลระบบและผู้ให้บริการการชำระเงิน (Regulator) และดำเนินการระบบการชำระเงินที่สำคัญ (Operator) โดยในส่วนการกำกับดูแลการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ตหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีองค์กรภายในที่กำกับดูแลโดยตรงคือ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544และมีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2559และประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58(การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์)

การประกอบธุรกิจให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีเงื่อนไขตามแต่ลักษณะของธุรกิจที่ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบก่อนให้บริการ (ธุรกิจบัญชี ก) หรือ ขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ (ธุรกิจบัญชี ข) หรือ ขออนุญาตก่อนการให้บริการ (ธุรกิจบัญชี ค) ตามแต่ประเภทธุรกิจกล่าวคือ ธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ(บัญชี ก)ได้แก่ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการเพียงรายเดียว เช่น เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างอันเป็นธุรกิจของตนเอง เช่น บัตรโดยสารรถสาธารณะ บัตรโทรศัพท์สาธารณะ บัตรชำระค่าผ่านทางสาธารณะ และเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เฉพาะชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหาร เป็นต้น

1ส่วนธุรกิจบริการที่ต้องขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ(บัญชี ข)ได้แก่ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าและหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย ณ สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน เช่น บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ M CASH ของบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน)ที่สามารถใช้รับชมภาพยนตร์ สินค้า และบริการ ที่เป็นของเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ปเป็นต้น

สุดท้ายธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ(บัญชี ค)ได้แก่ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าและหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย โดยไม่จำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน เช่น บริการชำระเงินออนไลน์ของธนาคารต่างๆที่สามารถชำระเงินให้กับสินค้าหรือบริการของบริษัทอื่นได้ เป็นต้น

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559กสทช. และธนาคารแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการกำกับดูแลบริการชำระเงินทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment)เพื่อร่วมมือสนับสนุนบริการโทรคมนาคมและบริการทางการเงินให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

โดยโครงการความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวมีหลายโครงการเช่น การยกระดับความปลอดภัยด้านทางอินเทอร์เน็ต(Cyber Security)ด้วยการพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อปิดช่องโหว่ที่มิจฉาชีพอาจสวมรอยเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือและนำไปใช้ประโยชน์

รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ที่เรียกว่าพร้อมเพย์หรือ PromptPayที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล(National E-Payment) โดยการใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือและเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากซึ่งจะช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจโอนเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

การพัฒนาการทางเทคโนโลยีส่งผลให้การทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเป็นที่นิยมอย่างสูงมากขึ้นเรื่อยๆ และผู้ให้บริการต่างพัฒนาโปรแกรมหรือบริการต่างๆที่สร้างสรรค์ออกมาให้บริการแก่ผู้บริโภค และเริ่มมีการพัฒนา Social Network ให้เป็นช่องทางชำระเงินโดยตรงได้ด้วย เช่น การชำระเงินผ่านโปรแกรม Line หรือ Facebook เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นก็จริงแต่ก็ต้องควบคู่ไปด้วยการรักษาความปลอดภัยที่ดีและใช้งานอย่างระมัดระวังด้วย โดยไม่เปิดช่องทางให้มิจฉาชีพสามารถนำข้อมูลในอินเทอร์เน็ตของเราไปใช้ประโยชน์ได้

Tags

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com