www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • ดีแทค ไม่หยุดมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า เปิดตัว Platinum Blue Member ดีแทคยกระดับความสุขให้กับสิทธิพิเศษใหม่ครั้งแรกในไทยด้วยบริการล้างรถฟรี ที่มาพร้อมที่จอดในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั่วประเทศพร้อมตอกย้ำผู้นำความพิเศษให้กิน-ดื่มมากที่สุดทั่วไทย กับแคมเปญ “ตามใจปากทุกวันศุกร์” ตลอดทั้งปี 2563...
  • สามารถประกาศกลยุทธ์ปี 63 เป้ารายได้ 2 หมื่นล้าน กลุ่มสามารถ เดินหน้ากลยุทธ์ ปี 63 Unlimited Solutions เสนอโซลูชั่นและเทคโนโลยีหลากหลาย ตั้งเป้ารายได้ 2 หมื่นล้านบาท...
  • อีซี่มันนี่เลือกยูไอเอชทรานส์ฟอร์มระบบไอที อีซี่มันนี่ เลือกยูไอเอช ทรานส์ฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีทั้งหมดเข้าสู่ระบบคลาวด์เต็มตัว พร้อมเชื่อมต่อโครงข่ายความเร็วสูง 50 สาขาทั่วประเทศ รองรับการให้บริการลูกค้าที่สาขาและออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยรับยุคดิจิทัล...
  • NOSTRA จับมือ จส.100 พัฒนา “SOS API Premium Service” NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโซลูชั่นด้าน IoT โดยบริษัท โกลบเทค จำกัดร่วมกับ จส.100 ประกาศพร้อมให้บริการ “SOS API Premium Service” แพลตฟอร์มเชื่อมต่อศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือลูกค้าผ่านแอพพลิเคชั่นของธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมง...
  • เนทติเซนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น SAP Platinum Partner “เนทติเซนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น SAP Platinum Partner และยังได้รับการคัดเลือกสู่การเป็นสมาชิก United VARs พันธมิตรของ SAP เพียงรายเดียวในประเทศไทยและเป็นตัวแทนจากเอเชีย พร้อมเดินหน้าโซลูชั่น ERP เต็มที่”...

สภาอุตฯ เสนอ 4 โปรเจ็ค เตรียมรับดิจิตอลอีโคโนมี

สภาอุตฯ เสนอ 4 โปรเจ็ค เตรียมรับดิจิตอลอีโคโนมี
March 20
16:22 2015

“กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุกเร่งผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลร่วมกับ ส.อ.ท. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าสู่การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”

[block]กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่งผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้เข้าสู่การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดการทำธุรกรรมฯ กว่า 10,000 ล้านบาท

 

เมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง เศรษฐกิจดิจิตอล ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ร่วมประชุมหารือกับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการที่จะสนับสนุนโครงการ “เศรษฐกิจดิจิตอล” ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม[/block]

[block]คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี 1

สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

[/block]

[block]

1โดยสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีนโยบายที่จะส่งเสริมสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมไทย กว่า 8,000 บริษัท ให้เปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ จากธุรกิจแบบซื้อ-ขายแบบเดิม ไปสู่ยุคที่ทำธุรกิจด้วย e-business ให้สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ได้นำเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ 4 โครงการ ได้แก่?

โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริม e-business สู่ภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจการค้า โดยใช้ Online ตั้งแต่การทำธุรกรรม (e-business) ต้นทาง ไปจนถึงปลายน้ำ (supply chain) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมไทย โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมกว่า 3,000 ราย สร้างโอกาสส่งเสริมการซื้อ-ขายผ่านทางโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท ในปีแรก และตลอดทั้งโครงการ 3 ปี จะส่งเสริมการซื้อ-ขาย กว่า 10,000 ล้านบาท

โครงการที่ 2 ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการซื้อขายสินค้าให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดขั้นตอนการทำธุรกรรมการซื้อขายสินค้า รูปแบบปัจจุบันไปสู่รูปแบบการทำธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล รวมไปจนถึงการทำธุรกรรมการชำระเงินผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) เพื่อทำให้ผู้ประกอบของไทยสามารถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบต่างประเทศ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้สินค้าไทยสามารถดำเนินการธุรกิจซื้อขายได้ทั่วโลก

โครงการที่ 3 ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย รวบรวมข้อมูลโครงสร้างการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแต่ละแขนง จำนวน 43 กลุ่มอุตสาหกรรม ภายใน 3 ปี อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์, กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น เพื่อสนับสนุน supply chain และเป็นกลไกการปกป้องการทุ่มตลาดของสินค้าอุตสาหกรรม

โครงการที่ 4 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล เป็นโครงการที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 พัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจดิจิตอลแบบมืออาชีพ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าไปสู่สากล ไม่น้อยกว่า 1,000 กิจการ ภายใน 3 ปี ซึ่งประกอบด้วย 1. กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 2. กลุ่มคนทำงานที่ต้องการสร้างธุรกิจส่วนตัว (คนทำงานรุ่นใหม่) 3. ผู้ประกอบการปัจจุบันที่ยังไม่เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอล และ กลุ่มที่ 2 ผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล ไม่ต่ำกว่าปีละ 200 ราย

ในการนี้ยังได้มีการพัฒนาจัดทำ website กลาง (Portal Website) www.ftiebusiness.com เพื่อให้สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สามารถทำธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว ด้วย

[/block]

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com