www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • ไซเซลเปิดตัวสวิตช์พีโออี สำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ สร้างโอกาสทางธุรกิจไอโอที ไซเซล ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและผลิตสวิตช์ได้พัฒนาสวิตช์พีโออีรุ่น GS1300 และ GS1350 สำหรับการใช้งานกับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ ออกแบบให้มีจำนวนพอร์ตที่หลากหลายและสามารถจ่ายพลังงานได้สูง...
  • AIS 5G โชว์บังคับรถไร้คนขับข้ามจังหวัด กรุงเทพ หาดใหญ่ AIS นำคณะสื่อมวลชน ชมความก้าวหน้าของการทดลอง ทดสอบ Use Case เทคโนโลยี 5G ในสภาพแวดล้อมจริง โชว์บังคับรถไร้คนขับข้ามภูมิภาค กทม.- หาดใหญ่ แสดงศักยภาพสำคัญ 5G ความเร็วในการรับส่งสัญญาณ ความเร็วในการตอบสนอง และความเสถียรของระบบ...
  • BKI ปลื้มเบี้ยครึ่งปีแรกเติบโต 19% คาดสิ้นปี 62 ทะลุเป้า 2 หมื่นล้าน กรุงเทพประกันภัยเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกมีเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19 คาดสิ้นปี 62 ทะลุเป้าหมาย 20,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนโดยเน้นการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพและควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด พร้อมกับการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีเสริมบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าและคู่ค้า...
  • เปิดงานมหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ BIDC 2019 เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ภาครัฐผนึกภาคอุตสาหกรรมเปิดมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2019” หรือ BIDC 2019 ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Digital Co-creation เป็นการผนึกพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ให้เข้มแข็งและยั่งยืนหนุนไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางด้านดิจิทัล คอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชีย พร้อมเปิดเวทีจับคู่เจรจาการค้า หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...
  • SMEA ไต้หวัน วางแผนขยายสินค้าเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย องค์กรบริหารธุรกิจเอสเอ็มอีไต้หวัน (SMEA) ออกโรงช่วยผู้ประกอบการฯ สินค้าเทคโนโลยี ให้ความรู้การทำธุรกิจออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ เดินหน้าหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มช่องจำหน่าย คาดหวังยอดขายธุรกิจเอสเอ็มอี เพิ่มขึ้น 15%...

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบิน 1 ใน 10 ของโลก

October 30
15:24 2014

“สนามบินสุวรรณภูมิเคยขึ้น 1 ใน 10 ของ The World’s Best Airports การจะผลักดันให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่ติดสนามบิน 1 ใน 10 ของโลกอีกครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย บทความนี้ขอเสนอแนวทางหนึ่งคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อก้าวไปจุดนั้นอีกครั้ง”

Banner_CIO_big one_version2

002การเติบโตของการท่องเที่ยวในประเทศไทย และอุตสาหกรรมการบิน ส่งผลให้สนามบินสุวรรณภูมิที่เปิดใช้งานได้เพียง 8 ปี นับจากปี 2549 ที่มีขีดความสามารถรับผู้โดยสารได้ปีละ 45 ล้านคน เกิดความแออัด เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 สนามบินสุวรรณภูมิมีปริมาณผู้โดยสารสูงถึง 53 ล้านคน ในเวลา 6 ปีมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18 ของจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด

จากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น จนเกินขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลให้ผลการจัดอันดับ The World’s Best Airports จากจำนวนท่าอากาศยาน 200 แห่งทั่วโลกในปี 2556 สนามบินสุวรรณภูมิถูกจัดอันดับอยู่ที่ 38 ของโลก โดยมีอันดับตกลงจากปี 2555 และ 2554 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 25 และ 13 ตามลำดับ

แม้ว่าครั้งหนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิจะได้รับการจัดอันดับให้สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ในกลุ่มของท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารระหว่าง 30-50 ล้านคนต่อปี ในอันดับที่ 10 ของโลก โดยบริษัทวิจัย Skytrax ที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการบินโลก

ซึ่งการจะผลักดันให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่ติดสนามบิน 1 ใน 10 ของโลกอีกครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสารเกินขีดความสามารถที่กำหนดไว้ และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 60 ล้านคน ในปี 2560 แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แนวทางหนึ่งคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อาทิ

ด้านที่หนึ่ง Fastest and Safest
ประเทศไทยควรวางยุทธศาสตร์เชิงประสิทธิภาพการใช้เวลาเดินทางให้น้อยที่สุดบนฐานความปลอดภัยของผู้โดยสาร เริ่มตั้งแต่ผู้โดยสารสามารถทราบเวลาที่ชัดเจนในการเดินทางมายังท่าอากาศยานได้ หรือสามารถหาที่จอดรถได้ภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาที และมีขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองเร็วที่สุดในโลก เพื่อให้ผู้โดยสารไม่ต้องใช้เวลารอขึ้นเครื่องเป็นเวลานาน
เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง เครื่องบินสามารถลงจอดได้ในทันทีพร้อมๆ กับการเชื่อมต่อสะพานเทียบเครื่องบินกับตัวอาคาร ขณะเดียวกันคนขับรถขนกระเป๋าเดินทาง สามารถขับรถไปรับของจากผู้โดยสารได้ในทันที ทำให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องบินแล้วเดินไปยังอาคารเทียบเครื่องบินได้อย่างรวดเร็ว โดยที่กระเป๋าใบสุดท้ายของผู้โดยสารสามารถออกจากเครื่องบินได้ภายใน 20 นาที

ส่วนระบบตรวจคนเข้าเมืองต้องทำให้ผู้โดยสารรอคิวไม่เกิน 30 วินาที มีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการไหล (Flow) ของผู้โดยสารทุกจุดที่เชื่อมต่อกันภายในท่าอากาศยาน และมีการรับประกันความรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทางดังกล่าวกับผู้โดยสาร ตัวอย่างเช่น หากไม่สามารถทำได้ตามที่ประกาศไว้ ทางท่าอากาศยานจะชดเชยด้วยโปรแกรมการท่องเที่ยวประเทศไทยฟรี 1 วัน หรือคืนค่าภาษีสนามบิน เป็นต้น

ด้านที่สอง Convenience and Simplicity
การผลักดันท่าอากาศยานไทยขึ้นอันดับที่ 1 ที่มีบริการดีที่สุดและเป็นที่ยอมรับจากทุกชาติในโลก มีการบริการที่ครอบคลุม (Service Comprehensiveness) สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าได้ทุกประเภททั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนจากทั่วทุกมุมโลก

ผู้โดยสารจะต้องเกิดความประทับใจในการบริการของพนักงานที่มีความเป็นมิตรไมตรีในแบบอย่างของชาวสยาม ผู้โดยสารจะได้รับการบริการในฐานะแขก VIP ไม่ว่าจะยากดีมีจน ไม่ขึ้นกับรูปลักษณ์ภายนอกหรือการแต่งกาย

สนามบินจะต้องมีระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในทุกขั้นตอนของการเดินทาง เมื่อผู้โดยสารมาถึงท่าอากาศยานทั้งขาเข้าหรือขาออก สามารถดูผังแสดงตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในท่าอากาศยาน และบริเวณใกล้เคียงที่เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานได้อย่างชัดเจน เช่น ผู้โดยสารจะสามารถทราบได้ว่า จะซื้อสิ่งของตามที่ต้องการได้ที่ใดและใช้ระยะเวลาเดินทางเท่าไร หรือสามารถทราบจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะหรือรถรับจ้างของเอกชนได้ เป็นต้น

ด้านที่สาม Business potential
ท่าอากาศยานไทยต้องมีศักยภาพในการแข่งขันด้านต้นทุน ได้แก่ การก่อสร้างหรือปรับปรุงท่าอากาศยานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถสร้างสนามบินเสร็จได้ภายใน 1 ปี เป็นต้น การจัดเส้นทางการบินจากต้นทางถึงปลายทางมีต้นทุนรวมต่อเวลาที่สูญเสียไปต่ำ

ทุกสายการบินจากทั่วโลกจะถูกดึงดูดให้มาเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานไทยเพราะมีต้นทุนต่ำกว่าสนามบินอื่น สนามบินจะต้องมีสถานีเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานโลก บริษัทชั้นนำของโลกมาตั้งศูนย์ขนส่งสินค้า (Cargo) ในประเทศไทย ทั้งนี้การแข่งขันด้านต้นทุนต้องมิใช่การแข่งด้วยวิธีการลดแลกแจกแถม เช่น การให้ landing free ซึ่งจะส่งผลทำให้ท่าอากาศยานไทยมีรายได้ต่ำกว่าต้นทุน เป็นต้น

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย สะดวกสบาย ย่อมทำให้สนามบินสุวรรณภูมิกลับมาเป็น สนามบิน 1 ใน 10 ของโลก ได้ไม่ยากเกินไป

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com