www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

มิวเซียมสยามชวนชม Site Museum มิวเซียมใต้ดินแห่งแรกสถานีสนามไชย

มิวเซียมสยามชวนชม Site Museum มิวเซียมใต้ดินแห่งแรกสถานีสนามไชย
June 29
16:06 2020

มิวเซียมสยาม ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด(มหาชน) เตรียมเปิด Site Museum มิวเซียมใต้ดินภายในสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย (Site Museum) ให้ชมในเดือนกรกฎาคมนี้

ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยามโดยจัดพื้นที่การเรียนรู้ในพื้นที่ขนส่งสาธารณะเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พื้นที่รอบบริเวณสนามไชยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยใช้เป็นแหล่งให้ความรู้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางสัญจรผ่านไปมายังเส้นทางนั้นถือเป็นพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม่ (Site Museum) ที่อยู่ภายในสถานีรถไฟฟ้าในเมืองไทยแห่งแรกพร้อมเชิญชวนทุกคนมาค้นพบความเป็นมาของพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของกรุงเทพฯ ไปด้วยกัน

ราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

ราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)กล่าวว่า“การจัดทำนิทรรศการในครั้งนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแค ซึ่งทำให้การเดินทางเข้าเยี่ยมชมมิวเซียมสยามมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมิวเซียมสยามได้ร่วมมือกับ รฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) โดยการพัฒนาพื้นที่บริเวณทางขึ้น-ลงภายในสถานีสนามไชยในรูปแบบ Site Museum มิวเซียมใต้ดิน

และจัดทำนิทรรศการภายในสถานีรถไฟฟ้าและทำพื้นที่บริเวณนี้ให้กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ความสำคัญของพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจแห่งนี้ ออกมาเผยแพร่ในวิธีการผสมผสานเข้ากับการนำเสนอแบบสมัยใหม่ที่ทุกคนสามารถศึกษาและเข้าใจได้ง่ายเพื่อต่อยอดในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทางเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจสร้างสรรค์นิทรรศการชุดนี้ขึ้นมาสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถือเป็นการปลุกความรู้ให้มีชีวิต จุดประกายความคิด ปูทางชีวิตอุดมปัญญา”

สำหรับสถานีสนามไชยเป็นสถานีรถไฟฟ้าแห่งเดียวในพื้นที่บนเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในถือเป็นประตูสู่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของประเทศ โดยพื้นที่ของมิวเซียมสยามรวมถึงบริเวณโดยรอบ มีประวัติศาสตร์ทับซ้อนหลายชั้นมากเริ่มจากสมัยอยุธยา ทำให้การจัดทำพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งโบราณคดี หรือ Site Museum ที่ปล่องทางขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้าสนามไชยในครั้งนี้ ต้องมีการระดมพลของผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นนักโบราณคดี และนักประวัติศาสตร์ศิลป์ สถาปัตยกรรม ที่มาร่วมถอดรหัสจากสิ่งที่ได้ค้นพบ รวมทั้งภัณฑารักษ์และนักออกแบบนิทรรศการที่ได้ร่วมกันตีความข้อมูลใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ชม นักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งการออกแบบนิทรรศการได้รับแนวคิดและแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์พื้นที่รอบบริเวณสนามไชย นำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวทำให้ผู้เข้าชมเห็นภาพได้ชัดเจนและเข้าใจมากยิ่งขึ้น

โดยแบ่งเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 3 ส่วน คือ

1) ประวัติพื้นที่บางกอก 2) กลุ่มวังท้ายวัดพระเชตุพนและ 3) การจำลองท้องพระโรงวังเก่าในสมัยโบราณ ซึ่งเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดด้วยการใช้สัญลักษณ์ของวัตถุที่ค้นพบในชั้นดินที่ต่างกันไป โดยชั้นด้านล่างคือชั้นดินสมัยอยุธยาชั้นบนสุดคือสมัยปัจจุบัน และมีการจัดแสดงด้วยการจำลองโมเดลป้อม วัง และกระทรวง เพื่อให้เห็นพัฒนาการที่เปลี่ยนไปของพื้นที่อีกด้วย

นอกจากนี้มิวเซียมสยามได้เพิ่มความพิเศษและความน่าสนใจให้กับนิทรรศการชุดนี้ ด้วยการจัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชันแสดงประวัติของพื้นที่จากอดีตจนเป็นมิวเซียมสยามในปัจจุบันพล็อตเรื่องโดยคุณรอมแพงผู้ประพันธ์นวนิยายบุพเพสันนิวาสอันโด่งดังซึ่งเนื้อหาของภาพยนตร์ชุดนี้ ดำเนินเรื่องโดยหญิงสาวผู้หนึ่งที่มีชีวิตเป็นอมตะผ่านกาลเวลามาทุกยุคทุกสมัย มาเป็นผู้เล่าความเป็นมาของพื้นที่จนเธอได้มาเป็นพนักงานที่มิวเซียมสยามในปัจุบัน

มิวเซียมใต้ดิน @สถานีสนามไชย

สำหรับ Site Museum มิวเซียมใต้ดินขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานระหว่างการก่อสร้าง มีกำหนดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารข้อมูลความคืบหน้าของการดำเนินงานได้ทาง Social Media ของมิวเซียมสยาม พร้อมรับชมวีดิทัศน์เบื้องหลังการทำ Site Museum มิวเซียมใต้ดินได้ผ่านทางเว็ปไซต์ www.museumsiam.org

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com