www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • เตรียมความพร้อมองค์กร สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับโลก รับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ “คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการเฝ้าระวังทางไซเบอร์เตรียมความพร้อมองค์กรและหลักการพิจารณาโซลูชั่นระบบการรักษาความปลอดภัยช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”...

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ตั้งเป้าสู่ “Home Digital Village”

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ตั้งเป้าสู่ “Home Digital Village”
November 05
16:50 2015

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค มุ่งยกระดับบ้านทุกหลังให้เป็นดิจิทัล สมาร์ท โฮม ด้วยการนำโครงข่ายดิจิทัล ทั้ง Fix Broadband และ Super WiFi เข้ามาวางเป็นรากฐาน Home Digital Service Infrastructure ภายในที่พักอาศัยและโครงการ เสมือนกับสาธารณูปโภคพื้นฐานพร้อมใช้เช่นเดียวกับไฟฟ้า ประปา ทั้งนี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ให้มากยิ่งกว่าในทุกๆ ด้าน

ความเป็นมา
2บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) คือหนึ่งผู้นำด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทพัฒนาที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นหลัก โดยบริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2528 ต่อมาในวันที่ 19 ตุลาคม 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ประกอบด้วย “มณีรินทร์ เลค & พาร์ค” “เพอร์เฟค พาร์ค” “เพอร์เฟค เพลส” “เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ” “เดอะ เมทโทร” “เดอะ วิลล่า” “โมดิ วิลล่า” “เมโทร พาร์ค” “เมโทร สกาย” “เดอะ สกาย” “ไอ คอนโด” และ “ยูนิลอฟท์” ฯลฯ

ค้นหาพันธมิตรโซลูชั่นที่ทันสมัยตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีแรก ค่อนข้างซบเซาจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และหนี้ครัวเรือนทำให้กำลังซื้อ และความเชื่อมั่นลูกค้าหดตัว ส่งผลกระทบต่อยอดขายที่อยู่อาศัยในตลาดรวม ซึ่ง พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เองก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งปีหลังนี้เชื่อว่าภาพรวมตลาดจะปรับตัวดีขึ้น จากปัจจัยบวกที่เข้ามาหนุนกำลังซื้อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวของราคาสินค้าเกษตร และอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนการผลิตมีการปรับตัวลดลง ส่งผลให้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้กำลังซื้อลูกค้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น และยังมีอีกสิ่งที่สำคัญคือการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานด้านทางต่างๆ ที่ทางภาครัฐให้การสนับสนุน ร่วมไปถึงนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยเช่น ซึ่งทั้งหมดน่าจะส่งผลดีต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยเร็วขึ้น
วันนี้เราคงต้องยอมรับว่าการทำที่ธุรกิจพักอาศัยนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่การสร้าง ขาย หรืองานบริการ อีกต่อไปแล้ว ซึ่งที่ผู้บริโภคนั้นมองหา คือ สิ่งที่จะได้มากกว่าที่พักอาศัยเพียงอย่างเดียว ผู้อยู่อาศัยในยุคดิจิทัล นั้นต้องการที่จะเชื่อมโยงตัวเองเข้าสู่โลกของดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัย ได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรสินค้า หรือที่พักอาศัยเองก็ตาม ดังนั้น พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จึงมองหาสิ่งที่จะเข้ามาช่วยยกระดับให้ที่พักอาศัย นั้นมีมูลค่ามากขึ้น ด้วยการหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตอบโจทย์ในความต้องการของผู้บริโภคในยุค ดิจิทัล ที่การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วแม้จะอยู่บ้านเองก็ตาม

ยกระดับบ้านทุกหลังให้เป็น “ดิจิตอล สมาร์ท โฮม”
4หลังจากที่เรามองหาหลายอย่าง พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ก็พบว่า เทคโนโลยี Fix Broadband และ WiFi คือสิ่งที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการให้แก่โครงการต่างๆในเครือของ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ได้ จึงเริ่มมองหาผู้ให้บริการที่จะช่วยทำในสิ่งที่ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ต้องการนี้ให้เป็นจริงได้ และจากการได้พูดคุยกับทาง เอไอเอส ทำให้เราพบว่าทางเอไอเอส คือพาทเนอร์ที่สำคัญที่มีความพร้อมทางด้านของเทคโนโลยีดังกล่าว อีกทั้งที่ผ่านมา เอไอเอส ถือเป็นพันธมิตรที่เคยทำงานร่วมกันมานาน พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จึงตกลงให้ทางเอไอเอส ออกแบบโซลูชั่นให้ครบครัน รอบด้านด้วยเทคโนโลยี Fix Broadband และ Super WiFi เพื่อตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยของ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และทำให้ที่พักอาศัยเป็นมากกว่าที่บ้าน หรือให้กลายเป็น “Home Digital Service” อย่างแท้จริง โดยเราใช้ชื่อเรียกโครงการดังกล่าวนี้ว่า “Perfect Digital Village”
ชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค กล่าวว่า พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค มีแนวคิดที่จะนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไอทีนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายภายในบ้านทุกหลัง และอำนวยความสะดวก ให้กับผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการ ซึ่งโครงข่ายประสิทธิภาพสูงจาก AIS สามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้โครงการของ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เป็น ดิจิทัล วิลเลจ รายแรกของเมืองไทย สามารถสนองตอบไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าได้รอบด้าน ทั้งภายในบ้าน และภายในโครงการ และน่าจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของการอยู่อาศัย ด้วยเทคโนโลยีบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (Fibre) ที่ให้ความเร็วสูงสุด 1 Gbps ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก และยังพิเศษมากขึ้นด้วย กล่อง Playbox จากเอไอเอสที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวี โดยมาพร้อมความบันเทิงระดับพรีเมี่ยมจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ ที่เอไอเอสเตรียมไว้

นอกจากนี้ยังได้ติดตั้ง Super WiFi ที่ให้ความเร็วสูงสุด 650 Mbps ทำให้ลูกบ้านของ พร็อพ เพอร์ตี้ เพอร์เฟค ได้เชื่อมต่อเน็ตไร้สายตามพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ อาทิ Club House สระว่ายน้ำ สวนหย่อม สนามเด็กเล่น ฯลฯ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีที่ให้ความเร็วสูงนี้ ยังช่วยลูกบ้านของเรายังสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบกล้อง IP Camera ให้จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปลอดภัยมากขึ้นไม่ว่าจะออกไปไหน

นำเสนอความคุ้มค่า ด้วยเร่งการตัดสินใจ
การใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้โครงการต่างของพร็อพ เพอร์ตี้ เพอร์เฟค นี้ ช่วยให้ พร็อพ เพอร์ตี้ เพอร์เฟค นั่นกลายเป็นผู้นำในธุรกิจ3อสังหาริมทรัพย์ได้ เพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่ต้องการซื้ออสังหาได้ครอบคลุม และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของครอบครัวในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง และเรายังมีแผนที่จะทำให้ครอบคลุมทุกโครงการของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ที่ดำเนินการอยู่ รวม 43 โครงการ เป็นบ้านเดี่ยว 19 โครงการ ทาวน์โฮม 8 โครงการ คอนโดมิเนียม 16 โครงการ รวมทั้งโครงการใหม่ที่ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ที่กำลังจะทำในอนาคต ซึ่งจากได้ดำเนินการติดตั้งในในโครงสร้าง Perfect Masterpiece รัตนาธิเบศร์ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของความร่วมมือ ก็ถือได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้พักอาศัยบางส่วนแล้ว

โดยตามแผนธุรกิจปี 58 พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค มีแผนที่จะเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งสิ้น 24 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 24,000 ล้านบาท โดยในครึ่งแรกของปีนี้มีการเปิดตัวโครงการใหม่ไปแล้ว 8 โครงการ เป็นโครงการแนวราบทั้งหมด มีมูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่วนในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มอีก 16 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 14,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่ชะลอการเปิดตัวจากครึ่งปีแรกมาเปิดตัวในครึ่งปีหลัง 2 โครงการ ส่วนที่เหลือ 14 โครงการ

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com