www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • ไซเซลเปิดตัวสวิตช์พีโออี สำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ สร้างโอกาสทางธุรกิจไอโอที ไซเซล ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและผลิตสวิตช์ได้พัฒนาสวิตช์พีโออีรุ่น GS1300 และ GS1350 สำหรับการใช้งานกับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ ออกแบบให้มีจำนวนพอร์ตที่หลากหลายและสามารถจ่ายพลังงานได้สูง...
  • AIS 5G โชว์บังคับรถไร้คนขับข้ามจังหวัด กรุงเทพ หาดใหญ่ AIS นำคณะสื่อมวลชน ชมความก้าวหน้าของการทดลอง ทดสอบ Use Case เทคโนโลยี 5G ในสภาพแวดล้อมจริง โชว์บังคับรถไร้คนขับข้ามภูมิภาค กทม.- หาดใหญ่ แสดงศักยภาพสำคัญ 5G ความเร็วในการรับส่งสัญญาณ ความเร็วในการตอบสนอง และความเสถียรของระบบ...
  • BKI ปลื้มเบี้ยครึ่งปีแรกเติบโต 19% คาดสิ้นปี 62 ทะลุเป้า 2 หมื่นล้าน กรุงเทพประกันภัยเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกมีเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19 คาดสิ้นปี 62 ทะลุเป้าหมาย 20,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนโดยเน้นการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพและควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด พร้อมกับการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีเสริมบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าและคู่ค้า...
  • เปิดงานมหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ BIDC 2019 เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ภาครัฐผนึกภาคอุตสาหกรรมเปิดมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2019” หรือ BIDC 2019 ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Digital Co-creation เป็นการผนึกพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ให้เข้มแข็งและยั่งยืนหนุนไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางด้านดิจิทัล คอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชีย พร้อมเปิดเวทีจับคู่เจรจาการค้า หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...
  • SMEA ไต้หวัน วางแผนขยายสินค้าเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย องค์กรบริหารธุรกิจเอสเอ็มอีไต้หวัน (SMEA) ออกโรงช่วยผู้ประกอบการฯ สินค้าเทคโนโลยี ให้ความรู้การทำธุรกิจออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ เดินหน้าหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มช่องจำหน่าย คาดหวังยอดขายธุรกิจเอสเอ็มอี เพิ่มขึ้น 15%...

ประมูล 4G ครั้งใหม่

ประมูล 4G ครั้งใหม่
May 12
16:52 2016
ณกฤช เศวตนันทน์
ณกฤช เศวตนันทน์

(เกียรตินิยม) นบท. นม. นักกฎหมายโทรคมนาคม ผู้คร่ำหวอดในวงการโทรคมนาคมมาอย่างยาวนาน ผู้ทรงบทบาทต่อการพัฒนาวงการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย thai.attorney@hotmail.com

“คลื่นความถี่เป็นสมบัติของประเทศ ต้องมีการนำมาบริหารจัดการ และจัดสรรให้เกิดการใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุด ตราบใดก็ตามที่คลื่นยังว่างไม่มีประชาชนได้ใช้งาน นับวันยิ่งก่อให้เกิดความล้าหลัง ไม่ก้อให้เกิดมูลค่า สะท้อนถึงผู้มีอำนาจในการบริหารว่าต้องเร่งจัดสรรให้เร็วที่สุด”

Banner_CIO_big one_version2

2ความวุ่นวายหลังจากผลการประมูลใบอนุญาต 4G คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่บริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด หรือ JAS ชนะการประมูล แต่ไม่ได้ส่งหนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อค้ำประกันค่าประมูล และส่งเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ในการออกใบอนุญาตให้ครบถ้วนภายใน 90 ตามเงื่อนไขของกสทช. ซึ่งหมายความว่า ใบอนุญาต 4G ยังว่างเหลืออยู่ 1 ใบ

JASเองให้เหตุผลว่าเนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศจีน ซึ่งสนใจร่วมลงทุนใน JAS และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่ของประเทศจีน ติดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในการขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนเมษายน 2559 ไม่ทันกำหนดระยะเวลา 90 วันตามที่ระบุในประกาศ กสทช. และ กสทช. ไม่ผ่อนปรนหรือผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาดังกล่าวให้แก่ JAS ทำให้ไม่สามารถนำหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 72,000 ล้านบาท มามอบได้ทันตามกำหนด

โดย JAS ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้น เนื่องจากประกาศ กสทช. ไม่ได้ระบุให้ผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆนอกเหนือจากเงินประกันประมูลจำนวน 644 ล้านบาท จึงทำให้ JAS ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดในค่าเสียหายใดๆเพิ่มเติม อีกทั้งเหตุดังกล่าวไม่ได้เป็นเหตุเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอื่นๆที่กลุ่มบริษัท JAS ได้รับจาก กสทช. ทั้งนี้ เงินประกันการประมูลที่ถูกริบจำนวน 644 ล้านบาท ยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินของ JAS เพราะเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมแล้วคิดเป็นเงินเพียงร้อยละ 1.27 เท่านั้น

ภายหลัง JAS ผิดนัดชำระเงินค่าประมูลงวดแรกดังกล่าว ทาง กสทช. ได้แถลงข่าวจะดำเนินการกำหนดมาตรการลงโทษJAS ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบกิจการที่รับใบอนุญาตเดิมจาก กสทช. ทั้งกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม และจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับ JAS ด้วย

ส่วนการนำคลื่นความถี่ออกประมูลใหม่นั้น กสทช. มีแนวทางจัดประมูลครั้งใหม่ในเบื้องต้นคือ กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลจากราคาที่ชนะการประมูลครั้งที่แล้ว (75,654 ล้านบาท) และไม่ตัดสิทธิผู้ชนะการประมูลครั้งก่อน (TRUEMOVE) ให้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลครั้งใหม่ เพื่อให้เกิดการแข่งขัน ซึ่งหากไม่มีผู้ใดสนใจเข้าร่วมประมูลครั้งใหม่กสทช. จะไม่นำคลื่นความถี่มาประมูลในครั้งที่สองทันที แต่จะเก็บคลื่นความถี่ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยราคาประมูลของการเปิดประมูลใหม่ก็ต้องไม่น้อยกว่าราคาที่ผู้ชนะการประมูลชนะในครั้งที่แล้วเช่นกัน

กรณีดังกล่าว สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRIได้แสดงความเห็นภายหลัง JAS ทิ้งใบอนุญาตว่า ควรจัดการประมูลใหม่โดยเร็วภายใน 2-3 เดือน เพราะสังคมต้องการใช้คลื่นความถี่และจะทำให้มูลค่าคลื่นไม่ตกลงมาก ส่วนราคาเริ่มต้นควรเป็นราคาที่ผู้ประกอบการรายแรกที่ออกจากการประมูลเสนอไว้เป็นครั้งสุดท้ายคือ 70,180 ล้านบาท และ TRUEMOVE ผู้ชนะการประมูลครั้งเดิมควรมีสิทธิเข้าร่วมประมูลด้วย เพื่อเพิ่มการแข่งขันในการประมูลและให้ความเป็นธรรมแก่TRUEMOVE

1หากเห็นว่าราคาที่ผู้ประกอบการอื่นเสนอในการประมูลครั้งใหม่ต่ำเกินไปอีกทั้ง กสทช. ควรเรียกเก็บค่าประกันการประมูลที่สูงขึ้นให้ใกล้เคียงกับราคาตั้งต้น เพื่อป้องกันซ้ำรอยปัญหาผู้ชนะการประมูลทิ้งใบอนุญาตซึ่งTDRI ยังมีความเห็นทางกฎหมายทางเดียวกันกับ JAS ว่า กสทช. จะเพิกถอนใบอนุญาตอื่นๆ ของบริษัทในเครือของ JAS เช่น โมโน หรือ 3บีบีย้อนหลังไม่ได้เพราะเป็นคนละนิติบุคคลอีกทั้งกสทช. ก็ไม่เคยกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ก่อนจัดการประมูล

ทาง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTAC ได้ออกมามีหนังสือถึง กสทช. เช่นกัน โดยสนับสนุนให้จัดประมูลคลื่น 900เมกะเฮิรตซ์ชุดที่ 1 ใหม่ (Re-Auction) ตามประกาศ กสทช. กฎการประมูลและเงื่อนไขการประมูลซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยเห็นว่าการประมูลครั้งใหม่ควรจำกัดเฉพาะผู้เข้าร่วมการประมูลที่แพ้การประมูลคลื่น 900เมกะเฮิรตซ์ครั้งก่อนเท่านั้น และผู้ชนะการประมูลคลื่นครั้งก่อน(TRUEMOVE)ไม่ควรมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลใหม่ เนื่องจากได้คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 1 ใบอนุญาตไปแล้ว

นอกจากนั้น ราคาขั้นต่ำ (Reserve Price) ของการประมูลครั้งใหม่ควรกำหนดที่ราคา 16,080 ล้านบาทเท่ากับการประมูลคราวก่อน และ DTAC ยังเสนอให้ กสทช. จัดรับฟังความเห็นสาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเป็นการทั่วไปอีกด้วย

ทางด้าน วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มีความเห็นว่าต้องริบเงินมัดจำและเรียกค่าเสียหายจาก JASอันประกอบด้วย ค่าเสียหายจากการจัดประมูลใหม่ ค่าเสียหายจากส่วนต่างวงเงินหากการประมูลครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่า 75,654 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 เพื่อจัดการประมูลใหม่ เพราะเป็นอำนาจดำเนินการของกสทช.ดำเนินการ อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประมูลภายใน 1 ปี และต้องได้ราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่JAS ชนะการประมูล

ทางภาคธุรกิจและสื่อต่างมีความเห็นว่า TRUEMOVE เป็นผู้ได้รับผลกระทบในการทิ้งใบอนุญาตของ JAS ครั้งนี้ เพราะทุกฝ่ายต่างมองว่าค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ครั้งนี้มีมูลค่าที่สูงเกินมูลค่าที่แท้จริง ซึ่ง TRUEMOVE เป็นผู้ชนะการประมูลรายเดียวที่ได้สู้ราคาและชำระค่าใบอนุญาตงวดแรกที่สูงเกินความจริงไปแล้ว โดยหากมีการจัดประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ครั้งใหม่ ทาง กสทช. ก็คงไม่มีนโยบายคืนเงินหรือลดค่าประมูลให้แก่ TRUEMOVEทำให้อาจเกิดความเสียหายทางต้นทุนการดำเนินธุรกิจ

แต่ในทางกลับกัน การทิ้งใบอนุญาตของ JAS ดังกล่าวก็ทำให้ TRUEMOVE เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ รายเดียวของตลาดโทรคมนาคมในปัจจุบัน ซึ่งก็อาจมองในอีกมุมหนึ่งว่าเป็นการผูกขาดคลื่นความถี่ย่านนี้ก็ได้

การทิ้งใบอนุญาตของ JAS เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และเป็นปัญหาที่ กสทช. ไม่เคยเตรียมตัวรับมือมาก่อน ทำให้หลังจากเกิดเหตุดังกล่าวต้องมีการกำหนดแนวทางเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อบริการสาธารณะ ภาคธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐ อันจะต้องคอยติดตามต่อไปว่า กสทช. จะมีมาตรการทางกฎหมายอย่างไรต่อ JAS จากการกระทำดังกล่าว และจะมีแนวทางการจัดประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ครั้งใหม่เช่นใดต่อไป

Tags
4G

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com