www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ปฏิรูปองค์กรดิจิทัลด้วยหลักการ Agile และ DevOps

ปฏิรูปองค์กรดิจิทัลด้วยหลักการ Agile และ DevOps
October 13
15:03 2016
ฮิวเบิร์ท โยชิดะ
ฮิวเบิร์ท โยชิดะ

ประธานเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท ฮิตาชิ ดาต้าซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น หรือ เอชดีเอส

“เรียนรู้การหลักการในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น แบบ Agileหรือ DevOpsเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่รวดเร็ว ที่CIO จำเป็นต้องแปรรูประบบไอทีให้เป็นวัฒนธรรมของความร่วมมือภายในองค์กรที่สร้างขึ้นภายใต้หลักการของ Agile และ DevOps”

2การ์ทเนอร์ไอดีซี และฟอร์เรสเตอร์ คาดการณ์ว่าการแปรรูปการทำงานองค์กรให้เป็นดิจิทัล หรือ Digital Transformation จะเป็นสิ่งที่บรรดา CEO ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในปี 2016 เพราะต้องปรับตัวให้แข่งขันกับผู้ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruptor) อย่าง Amazon, Ali Baba, FinTech, Airbnbเป็นต้น

และเพื่อให้สามารถทัดเทียมกับคู่แข่งเหล่านี้ องค์กรจำเป็นต้องมีกระบวนการในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล่องตัวสูง ด้วยความคาดหวังกับฝ่ายสารสนเทศ หรือ CIO ที่สามารถทำสิ่งนี้ให้บรรลุผลด้วยการแปรรูปวัฒนธรรมไอที ซึ่งสอดคล้องอย่างที่คาดการณ์ไว้ว่าแนวโน้มในปี 2016 เราจะได้เห็นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและการวิเคราะห์เพื่อผลักดันให้ธุรกิจมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

จากการที่ผู้เขียนได้พบปะกับลูกค้าในช่วงปี 2016 ทำให้พบว่า CIO หลายๆแห่งกำลังวางแผนที่จะนำเอาหลักการในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น แบบ Agileหรือ DevOps (Development Operation)เข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่รวดเร็ว โดย Agile คือวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานจากส่วนต่างๆขององค์กรและผู้พัฒนาในการกำหนดความต้องการเพื่อสร้างแนวทางสำหรับการพัฒนาผ่านกระบวนการทำงานแบบซ้ำๆซึ่งแต่ละฝ่ายขององค์กรสามารถได้เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนและสามารถได้เปลี่ยนข้อกำหนดความต้องการในการใช้งานได้บ่อยๆอย่างที่ต้องการ ทำให้มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจได้รวดเร็ว

ซึ่งตรงข้ามกับแนวคิดแบบ Waterfallซึ่งเป็นหลักการดั้งเดิม โดยมาจากการพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่มีขั้นตอนการทำงานตามลำดับ เริ่มจากการกำหนดความต้องการส่งต่อลงไปยังขั้นตอนการออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การใช้งานระดับ Production และการดูแลรักษา แนวคิดนี้ขาดความยืดหยุ่นอย่างมาก เพราะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจะทำให้การทำงานมีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทุกกระบวนการทำงานต้องเป็นไปตามลำดับเคลื่อนลงล่างตามหลักการของน้ำตก

นับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2000 กระแสการทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ Agile เช่น Scrum จึงได้รับการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีสมาคมและมหาวิทยาลัยจำนวนมากได้ส่งเสริม ให้การรับรองหรือมอบปริญญาบัตรให้กับศาสตร์แขนงนี้ด้วย

ส่วน DevOpsนั้นต่อยอดมาจาก Agile ซึ่งรวมแนวทางการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการ(ไอที), การประกันคุณภาพ และวิศวกรด้านการพัฒนาทำงานร่วมกัน ผ่านการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และนำเสนอซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น

DevOpsนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในด้านบุคคลากรและกระบวนการทำงานโดยเฉพาะ จะเห็นได้ว่าในการดำเนินงานทั่วไปนั้น หน่วยปฏิบัติการ (ไอที) ต้องการเสถียรภาพและความสามารถในการทำซ้ำได้ ขณะที่นักพัฒนาจะมองหาการเปลี่ยนแปลง และนักทดสอบจะมองหาแนวทางที่สามารถลดความเสี่ยงได้

ในแนวคิด Waterfall นั้นนักพัฒนาจะส่งโค้ดโปรแกรมไปให้นักทดสอบ จากนั้นนักทดสอบจะร้องขอทรัพยากรจากฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งไม่ได้มีการจัดเตรียมไว้สำหรับคำขอที่ “ไม่ได้มีการวางแผน” เหล่านี้DevOpsจึงเป็นการรวมกันของเทคโนโลยีที่เหมาะสม และทัศนคติของกลุ่มคนทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยทำให้การพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์มีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิม

แต่ก็ไม่ได้มีเครื่องมือ DevOpsเพียงชิ้นเดียวที่เข้ามาช่วย แนวคิดนี้ยังมีห่วงโซ่เครื่องมืออื่นๆ ที่มาช่วย อาทิ เครื่องมืออย่าง Dockerสำหรับการทำคอนเทนเนอร์หรือบริการระดับไมโคร, Jenkins สำหรับการผสานรวมการทำงานแบบต่อเนื่อง และ เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการข้อมูลแบบObject Storageอย่าง HCPสำหรับการจัดเก็บและการแจกจ่าย รวมถึงจัดเก็บผลการทดสอบและบันทึกข้อมูล logs ต่างๆ ด้วย

ขอยกตัวอย่างคุณประโยชน์หลักบางประการของ HCP สำหรับการใช้งานในDevOpsคือความสามารถด้าน High Availability (HA) ที่ทำให้ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา ช่วยป้องกันเครื่องมือปลายทางในการทดสอบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นจากการอัพเกรดซอฟต์แวร์ การซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์/ความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ เป็นต้น รวมทั้งช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านความพร้อมใช้งานของเครื่องมือต้นทางด้วยเช่นกัน อาทิ เมื่อใช้ Jenkins สำหรับการผสานการทำงานแบบต่อเนื่องและหากเกิดความล้มเหลวหรือมีการอัพเกรดระบบ เครื่องมือทดสอบปลายทางไม่จำเป็นต้องสังเกตเห็นหรือสนใจ เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้จะเรียกข้อมูลจาก HCP ที่พร้อมทำงานอยู่เสมอ

นอกจากนี้ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการเข้ารหัสของ HCP ทำให้แน่ใจได้ว่าระบบขององค์กรจะปลอดภัย ซึ่งคุณสมบัตินี้จะไม่มีในเครื่องมือ DevOpsทั้งนี้ การใช้ HCP ใน DevOpsจะสามารถทำให้การบริหารจัดการด้านการใช้พื้นที่เป็นรูปแบบอัตโนมัติโดยใช้ประโยชน์จากการเก็บรักษาและการจัดการ “ข้อมูลที่หมดอายุ” และลบบันทึก logs หรือ builds เก่าๆ ออก หรือจัดแบ่งระดับชั้นสำหรับการจัดเก็บระยะยาว (เช่นใน S10, Amazon, Glacier เป็นต้น) นอกจากนี้ HCP ยังให้โซลูชั่นสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติโดยใช้คุณสมบัติการทำสำเนา (replication) ซึ่งเรียกใช้สำเนาสำหรับ Disaster Recovery แบบ off-site

ข้อดีของการนำ DevOpsมาใช้ในการแปรรูประบบไอทีจะได้รับการจัดทำเป็นเอกสารอ้างอิงด้วยเช่นกัน อาทิPuppet Labs ซึ่งเป็นบริษัทด้านซอฟต์แวร์การทำระบบไอทีให้เป็นอัตโนมัติ ได้ทำการสำรวจสถานะของ DevOpsทุกปี และในรายงาน 2015 State of DevOps Report ซึ่งสำรวจจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากกว่า 20,000 คนทั่วโลกได้ข้อมูลสรุปพ้องกันว่า:

“เราพิสูจน์แล้วว่าองค์กรไอทีที่มีประสิทธิภาพสูงได้ปรับใช้โค้ดโปรแกรมบ่อยกว่าบริษัทอื่นๆ มากถึง 30 เท่า โดยที่มีความล้มเหลวไม่ถึง 50% และนี่เป็นครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่าไอทีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงต่อธุรกิจ: บริษัทที่มีประสิทธิภาพด้านไอทีระดับสูงสามารถทำผลกำไร ได้รับส่วนแบ่งตลาด และบรรลุเป้าหมายด้านการผลิตได้มากกว่าเดิมถึงสองเท่า”

ในการทำ Digital Transformation เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ CIO จำเป็นต้องแปรรูประบบไอทีให้เป็นวัฒนธรรมของความร่วมมือภายในองค์กรที่สร้างขึ้นภายใต้หลักการของ Agile และ DevOpsซึ่งขณะนี้เทคโนโลยี เครื่องมือ ความรู้ต่างๆ มีพร้อมแล้ว ความท้าทายที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงบุคลากรและกระบวนการทำงาน ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือความสามารถในการเป็นผู้นำ

Tags

Related Articles

1 Comment

  1. Phi
    Phi November 29, 23:15

    Good

    Reply to this comment

Write a Comment

Click here to cancel reply.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.