www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • สำรวจพฤติกรรม นักช้อปออนไลน์ในประเทศไทย “CIO World&Business ได้นำรายงานของ Picodi.com ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานของปี 2018 ในหลายๆ ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทย ทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเชื่อต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ อายุเฉลี่ยของผู้ซื้อสินค้า ช่วงเวลาของการใช้บริการรวมถึงหมวดหมู่สินค้าที่ได้รับความนิยม ข้อมูลทั้งหมดจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญให้การซื้อขายในอุตตสาหกรรมนี้ปรับตัว”...
  • ลูกค้าดีแทค จ่ายทุกบริการของแอปเปิ้ลผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ลูกค้าดีแทค สามารถชำระเงินสำหรับทุกบริการของ App Store, Apple Music และ iTunes ผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป...
  • แพลตฟอร์ม HR ในยุค Digital Transformation องค์กรสมัยใหม่จำเป็นต้องมองหาแพลตฟอร์ม HR ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแตกต่างการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรบุคคลในโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 60% กำลังวางแผนลงทุนเทคโนโลยีใหม่ใน 12-24 เดือน...
  • Kaspersky Lab พัฒนาบริการรายงานภัยคุกคาม APT Kaspersky lab พัฒนาบริการรายงานภัยคุกคามขั้นสูง (APT Intelligence Reporting Service) ด้วยการเพิ่มเติมโปรไฟล์ของผู้ก่อภัยคุกคามและเฟรมเวิร์ค MITRE ATT&CK...
  • อีริคสันจับมือยูเนสโก้พัฒนาทักษะ AI ให้เยาวชน อีริคสัน และยูเนสโก้ ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ทักษะใหม่ทางด้านดิจิทัล เน้นพัฒนาทักษะด้านสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะ (AI) สำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างการศึกษาที่เท่าเทียม...

ติดจรวด SME ด้วย Cloud & AI

ติดจรวด SME ด้วย Cloud & AI
September 08
11:38 2017

“Cloud และ AI จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเพิ่มความสามารถให้ SMEพัฒนาความสามารถการแข่งขัน ช่วยผลักดันให้Thailand 4.0เกิดขึ้นและก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ตลาดระดับโลก”

shutterstock_558968830ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะกับนโยบาย Thailand 4.0ที่ต้องสร้างให้ระบบธุรกิจของประเทศเดินเข้าสู่ระบบดิจิทัลและไม่ได้พัฒนาเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นในมุมมองหนึ่งธุรกิจ SME ต่างหากที่เป็นกำลังหลักของการปฏิรูปประเทศตอนนี้

Banner_CIO_big one_version2

โรบิน เชารองประธานและกรรมการผู้จัดการSage เอเชีย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบการบัญชีและบริหารธุรกิจ ได้ให้ความเห็นถึงการสร้างความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ SME ในประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตไปถึงระดับโลก โดยกล่าวว่า“เชื่อว่าการสร้างธุรกิจในระดับท้องถิ่นจำเป็นต้องมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจ ปรับประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย รัฐบาลไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจได้ด้วยตัวรัฐบาลเอง แต่ต้องพึ่งพา SME ในท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วย”

“สำหรับประเทศไทย SME สามารถช่วยรัฐบาลผลักดันวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 ได้โดยเริ่มมองที่ตัวเองในฐานะเป็นบริษัทที่พร้อมจะยอมรับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น การนำเทคโนโลยีคลาวด์(Cloud) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)เข้ามาใช้เพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จของตนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมใดๆ จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีและนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์”

ซึ่งในความเห็นของ โรบิน เห็นว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยี 2 ประการที่ทุกธุรกิจต้องตระหนักและพยายามนำมาใช้ประโยชน์นั่นคือ

ระบบคลาวด์สร้างโอกาสให้ SME
เมื่อพูดถึงคลาวด์ มีความเข้าใจผิดกันทั่วไปว่าเป็นระบบที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วในการนำระบบคลาวด์เข้ามาใช้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ ธุรกิจในทุกๆ ขนาดจะสามารถได้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ ทำให้ปรับตัวและตามทันการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็วในปัจจุบัน

ระบบคลาวด์ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กได้ประโยชน์จากการที่ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นบริการ (Anythingas a Service: XaaS) ธุรกิจขนาดเล็กสามารถได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงบริการต่างๆ อย่างเช่น โครงสร้างพื้นฐานทางไอที แพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์และความปลอดภัยโดยการซื้อจากผู้ให้บริการลดความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องโฮสต์(host) ของตัวเอง รวมทั้งทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบอื่นๆ เป็นของตัวเอง

โดยการเปลี่ยนไปซื้อเป็นบริการเมื่อต้องการใช้ (on-demand) แทนทำให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ดีขึ้นและสามารถเติบโตโดยไม่สะดุดด้วยการใช้บริการระบบคลาวด์ ที่สำคัญสามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures:CAPEX)ให้กลายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operational Expenditures :OPEX)และปลดปล่อยเงินลงทุนให้นำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้มากขึ้น

ธุรกิจ SMEสามารถเริ่มนำระบบคลาวด์มาใช้งานกับบางระบบให้มีความเป็นอัตโนมัติเช่น กระบวนการทำใบเสนอราคาและการทำใบแจ้งหนี้เพื่อประหยัดต้นทุนลง แสดงถึงความเป็นมืออาชีพต่อหน้าลูกค้าและทำให้พนักงานมีเวลามากขึ้นในการไปทำงานที่มีคุณค่าให้แก่ธุรกิจมากขึ้น

เจ้าของกิจการควรจะมุ่งมองเฉพาะเรื่องที่ทำให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น อย่างการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการบริการลูกค้าแทนที่จะมาเสียเวลาวิตกกังวลกับเรื่องการทำบัญชี เพราะว่าปัจจุบันมีระบบบัญชีหลายๆ โซลูชั่นที่สามารถทำออนไลน์ได้ ซึ่งทำให้งานทางบัญชีเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีอีกต่อไป

ประโยชน์ที่จะได้ในปัจจุบันไม่ใช่แต่เพียงความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น มันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับSMEเพราะมีความสำคัญในการทำให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทำตามกฎระเบียบของทางการที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นทุกวัน

ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)
ตามรายงานล่าสุดของ PwC เรื่อง “Leveraging the Upcoming Disruptions from AI and IoT” บอกว่า ธุรกิจจำเป็นจะต้องเรียนรู้หาวิธีการที่จะสร้างคุณค่าจากเทคโนโลยี AI และ IoTเพื่อลดความเสี่ยงจากการพ่ายแพ้การแข่งขันธุรกิจกับคู่แข่งในระยะอันใกล้นี้ ในรายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันจากพนักงานเองที่ต้องการมีประสบการณ์การทำงานที่สะดวกสบายและเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการใช้แอพพลิเคชั่นที่เป็น AI มาช่วยในชีวิตการทำงานเช่นเดียวกับที่เขาคุ้นเคยกับที่บ้าน

1เนื่องจาก AI อยู่ในช่วงเริ่มต้น ธุรกิจอาจจะยังมีความเข้าใจผิดว่ามันเหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่หรือบริษัทไฮเทคเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะว่าปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นที่เป็น AI หลายตัวให้เลือกมาสนับสนุนการทำธุรกิจได้ทุกขนาด

ประโยชน์ที่จะได้ทันทีจากการนำ AI มาใช้งานคือการทำให้ธุรกิจของตนมีเครื่องมือใหม่ที่จะทำงานได้อย่างฉลาดมากขึ้น (new tools to work smarter)ด้วยความก้าวหน้าของ AI จะเสียเวลาน้อยลงในการจัดการข้อมูล และจะมีเวลามากขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างฉลาดขึ้นและได้ความรู้เชิงลึกเพื่อนำมาใช้สร้างประโยชน์ให้ธุรกิจต่อไป สามารถนำ AI มาใช้ช่วยในการตัดสินใจในทุกๆ เรื่องตั้งแต่จะเลือกผลิตภัณฑ์ไหนขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของคุณไปจนถึงจะใช้จ่ายงบประมาณค่าโฆษณากับสื่อใดให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้นมากที่สุด

ตัวอย่างที่เห็นชัดคือการใช้เทคโนโลยีแชตบอท(Chatbot) เพื่อสื่อสาร ตอบโต้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยี AI สิ่งเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ค่อนข้างอัตโนมัติและเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ถูกต้องในการรับปัญหาของลูกค้า ทำให้ธุรกิจมีเวลาทุ่มเทให้แก่ธุรกิจหลักของตัวเองมากขึ้น

แม้ AI จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่เรามองเห็นประโยชน์ที่น่าจะเกิดขึ้นมากมาย จากการที่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานหลายๆ อย่างได้ดีกว่ามนุษย์ สำหรับ SMEแล้ว AI จะช่วยเปิดโอกาสให้แก่ความน่าจะเป็นใหม่ๆ มันจะทำลายรูปแบบการทำธุรกิจแบบเดิมๆ และเผยให้เห็นโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นและทลายกำแพงที่เคยขวางกั้นในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ

AI จะทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีกระบวนการธุรกิจที่ไหลลื่นไร้รอยต่อลดต้นทุนการดำเนินงาน สร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้า เป็นต้น ธุรกิจขนาดเล็กควรจะรีบเร่งหาโอกาสจากการใช้ AIและไม่ควรหวาดกลัวหลีกหนีจากเทคโนโลยีใหม่นี้

A1

Tags

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com