www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ความเห็น CEO ทั่วโลก กับสถานการณ์เศรษฐกิจและการพัฒนาองค์กร

ความเห็น CEO ทั่วโลก กับสถานการณ์เศรษฐกิจและการพัฒนาองค์กร
June 12
10:47 2018

“CEO ทั่วโลกประเมินการเติบโตของธุรกิจตามจริง ขณะเผชิญแรงปะทะจากปัญหาที่ไม่เคยประสบมาก่อน55 เปอร์เซ็นต์ คาดการณ์ว่า ธุรกิจจะมีรายได้เติบโตน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ในอีก 3 ปีข้างหน้า”

จากรายงาน CEO Outlook 2018 ฉบับที่ 4 โดยเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ แม้ในมุมมองของซีอีโอที่ร่วมทำแบบสอบถามจะเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมและในแต่ละประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นมาก แต่ 55 เปอร์เซ็นต์ของ CEO ทั่วโลกยังคงมองว่าอัตราการเติบโตของบริษัทตนเองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ โดย 52 เปอร์เซ็นต์ต้องการทำรายได้ให้บรรลุเป้าหมายก่อนว่าจ้างพนักงานใหม่

จากรายงานฉบับดังกล่าว ธุรกิจจำเป็นต้องเติบโตภายใต้การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้านประชากร ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ CEO ส่วนใหญ่เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทางไซเบอร์ โดย 59 เปอร์เซ็นต์ รู้สึกว่า การรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ CEO

2พร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลง
CEO ทั่วโลกมีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ตอบรับผู้บริโภคในอนาคต เพื่อคว้าทุกโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ 4 ใน 10 หรือ 38 เปอร์เซ็นต์ของ CEO เปลี่ยนแปลงธุรกิจให้รองรับความต้องการของชาวมิเลนเนียลCEO ส่วนใหญ่ยอมรับว่า การละเมิดข้อมูลทางไซเบอร์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย 49 เปอร์เซ็นต์ตระหนักดีว่า การตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์จะไม่ใช่ในกรณี “ถ้าหาก” อีกต่อไป แต่เป็น “เมื่อไหร่” ด้วยภูมิรัฐศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และถิ่นนิยมจึงเป็นอุปสรรคสำคัญของการเติบโตของธุรกิจ

ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจตามความเป็นจริง
CEO มีความรู้สึกเชิงบวกต่อเศรษฐกิจมหภาค และมั่นใจในแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม (78 เปอร์เซ็นต์) และของทั่วโลก (67 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้ 74 เปอร์เซ็นต์ของ CEO เชื่อมั่นในการเติบโตของประเทศตัวเอง แม้ว่าจะลดลง 3 เปอร์เซ็นต์จากปีที่ผ่านมา แต่การมองการเติบโตของธุรกิจกลับกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น
* 90 เปอร์เซ็นต์ของ CEO มั่นใจในการเติบโตของธุรกิจ (ขึ้นมา 7 เปอร์เซ็นต์จากปีที่ผ่านมา)
* อย่างไรก็ตาม เพียง 37 เปอร์เซ็นต์ วางแผนที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ในอีก 3 ปีข้างหน้า (ลดลงถึง 10 เปอร์เซ็นต์จากปีที่ผ่านมา)
* 55 เปอร์เซ็นต์คาดการณ์ว่า จะมีรายได้เติบโตน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ในอีก 3 ปีข้างหน้า

ยกให้ดิจิทัลเป็นภารกิจส่วนตัว
CEO ส่วนใหญ่ตอบรับเป็นอย่างดีกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และยกให้การสร้างความไว้วางใจและการรักษาข้อมูลเป็นภารกิจของ CEO
* 71 เปอร์เซ็นต์ของ CEO พร้อมที่จะนำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลมาสู่องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
* 59 เปอร์เซ็นต์ให้ความเห็นว่า ข้อมูลของลูกค้าเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของ CEO
* 62 เปอร์เซ็นต์ มองว่าเทคโนโลยี AI จะช่วยสร้างอาชีพมากกว่าทำให้คนตกงาน ซึ่งส่วนทางกับความคิดเห็นทั่วไป

“การเข้าถึงข้อมูลเป็นดาบสองคม เมื่อต้นปีนี้ที่ผ่านมา การละเมิดข้อมูลทางไซเบอร์เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้คนนับล้านได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเพิ่มความกังวลในการรักษาข้อมูลส่วนตัวมากขึ้น ผลกระทบจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีผลเสียต่อกำไรและราคาหุ้นของธุรกิจ ทำให้เกิดการดำเนินคดี การเสียค่าใช้จ่ายด้านการรับมือและด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้น และ สูญเสียความไว้วางใจต่อธุรกิจ” วินิจ ศิลามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาและลาว กล่าว

“การพัฒนากรอบการทำงานที่ครอบคลุมเพื่อให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีความจำเป็น องค์กรควรนำประเด็นด้านความเป็นส่วนตัวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งมีแผนการและแนวทางที่เหมาะสม หากเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ รัฐบาลทั่วโลกมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างจริงจัง ในประเทศไทย รัฐวางแผนที่จะคัดเลือกนักรบไซเบอร์จำนวนมากถึง 5,000 คน ภายในปี 2566 เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ขณะที่ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation – GDPR) ซึ่งเป็นการป้องกันข้อมูลและปกป้องความเป็นส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุด จะถูกบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2018”

พึ่งสัญชาตญาณมากกว่าข้อเท็จจริง
ด้วยความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง และภูมิทัศน์ของเทคโนโลยีในสภาวะของการเปลี่ยนแปลง ความว่องไวและสัญชาตญาณเป็นสิ่งสำคัญ
* 59 เปอร์เซ็นต์ของ CEO เชื่อว่า ความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญทางธุรกิจ โดยให้เหตุผลว่า การเปลี่ยนแปลงที่ช้าเกินไปจะทำให้ธุรกิจล้มละลาย
* กว่า 51 เปอร์เซ็นต์มีความมั่นใจลดลงในความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ เมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต และมีความไว้วางใจสูงสุดกับแหล่งข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าข้อมูลอื่นๆ
* 67 เปอร์เซ็นต์ยอมรับว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเคยพึ่งพาสัญชาตญาณของตัวเองมากกว่าข้อมูลเชิงลึก ในการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์

“ข้อมูลมีความสำคัญอย่างมาก อย่างไรก็ดี CEO เป็นผู้ตัดสินใจคนสำคัญ ดังนั้น ประสบการณ์และสัญชาตญาณยังมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ” โทมัส กล่าวเสริม

1

ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น
ในบริบทของความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตในอนาคต ความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์กำลังเพิ่มขึ้น ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 2 จากอันดับที่ 5 โดยเพียง 51 เปอร์เซ็นต์ของ CEO กล่าวว่ามีความพร้อมในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ แม้จะมีมากกว่าครึ่ง หรือ 55 เปอร์เซ็นต์ที่กล่าวว่า กลยุทธ์ทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

มุ่งการเติบโตในตลาดกำลังพัฒนา
70 เปอร์เซ็นต์ของ CEO กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการขยายตัวทางภูมิศาสตร์คือตลาดที่เกิดใหม่ โดยยกให้อเมริกากลางและอเมริกาใต้เป็นภูมิภาคที่สำคัญที่สุด

Tags
CEO

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com