www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • ดีแทค ไม่หยุดมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า เปิดตัว Platinum Blue Member ดีแทคยกระดับความสุขให้กับสิทธิพิเศษใหม่ครั้งแรกในไทยด้วยบริการล้างรถฟรี ที่มาพร้อมที่จอดในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั่วประเทศพร้อมตอกย้ำผู้นำความพิเศษให้กิน-ดื่มมากที่สุดทั่วไทย กับแคมเปญ “ตามใจปากทุกวันศุกร์” ตลอดทั้งปี 2563...
  • สามารถประกาศกลยุทธ์ปี 63 เป้ารายได้ 2 หมื่นล้าน กลุ่มสามารถ เดินหน้ากลยุทธ์ ปี 63 Unlimited Solutions เสนอโซลูชั่นและเทคโนโลยีหลากหลาย ตั้งเป้ารายได้ 2 หมื่นล้านบาท...
  • อีซี่มันนี่เลือกยูไอเอชทรานส์ฟอร์มระบบไอที อีซี่มันนี่ เลือกยูไอเอช ทรานส์ฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีทั้งหมดเข้าสู่ระบบคลาวด์เต็มตัว พร้อมเชื่อมต่อโครงข่ายความเร็วสูง 50 สาขาทั่วประเทศ รองรับการให้บริการลูกค้าที่สาขาและออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยรับยุคดิจิทัล...
  • NOSTRA จับมือ จส.100 พัฒนา “SOS API Premium Service” NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโซลูชั่นด้าน IoT โดยบริษัท โกลบเทค จำกัดร่วมกับ จส.100 ประกาศพร้อมให้บริการ “SOS API Premium Service” แพลตฟอร์มเชื่อมต่อศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือลูกค้าผ่านแอพพลิเคชั่นของธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมง...
  • เนทติเซนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น SAP Platinum Partner “เนทติเซนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น SAP Platinum Partner และยังได้รับการคัดเลือกสู่การเป็นสมาชิก United VARs พันธมิตรของ SAP เพียงรายเดียวในประเทศไทยและเป็นตัวแทนจากเอเชีย พร้อมเดินหน้าโซลูชั่น ERP เต็มที่”...

ความสำเร็จของ สจล.สู่ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”ด้วยเครือข่าย SDN ความเร็ว 100G

ความสำเร็จของ สจล.สู่ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”ด้วยเครือข่าย SDN ความเร็ว 100G
December 27
15:40 2017

มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ให้กับประเทศชาติและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ภาคธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ขับเคลื่อนการคิดค้นเทคโนโลยีและการสร้างงานวิจัยใหม่ๆ ด้วยความร่วมมือของหัวเว่ย และ สจล.พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยที่ทันสมัย

3มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ก่อตั้งมาอย่างยาวนานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอซีทีมาอย่างแข็งแกร่งตลอดมา ปัจจุบันเปิดให้การเรียนการสอนในหลายหลักสูตร อาทิเช่น วิศวกรรมโทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรม,คอมพิวเตอร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ, รวมถึงแพทยศาสตร์

ความท้าทายสู่ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
จากวิสัยทัศน์ของ สจล.ในการก้าวไปสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2020 จึงต้องเดินหน้าพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ การให้การศึกษาในมิติต่างๆ ซึ่ง ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. เปิดเผยว่า “ในวันนี้ สจล.กำลังปฏิรูปตัวเองในการดำเนินการไปกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนั้นจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่ายที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการสอน ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนอสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียคุณภาพสูง การเข้าถึงความรู้ทางออนไลน์แบบสตรีมมิ่งของนักศึกษาโดยเฉพาะความรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยที่นำไปต่อยอดสู่สังคม ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถที่จำเป็นและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ใช้พื้นฐานของเทคโนโลยีบริหารจัดการเครือข่ายล้ำยุค หรือ Software Defined Network (SDN) ในการเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารและหลอมรวมเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบโจทย์การศึกษาตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

การยกระดับเครือข่ายของ สจล.
หลังจากการหารือหลายครั้งจนค้นพบความต้องการในโครงการพัฒนาด้านไอซีทีของ สจล.สู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยความเร็วสูงระดับ 100G พร้อมด้วยเครือข่ายศูนย์ข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยี Fusion Storage พร้อมจัดเก็บข้อมูลแบบ VM Data Storage ร่วมกับหน่วยความจำ NVMe SSDs ที่ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเครือข่าย RND ที่ใช้ในค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังยกระดับการให้บริการเครือข่าย Wi-Fi ความเร็วสูงภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เครือข่ายต่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยยังสามารถเชื่อมโยงถึงกันหรือแยกออกจากกันได้ตามข้อกำหนดบริการ ส่วนในโมเดลบริการในเครือข่ายนั้น เครือข่ายเสมือนแต่ละเครือข่ายจะสร้างโดเมนความปลอดภัยอิสระบน KMITLNG Campus ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการทางกายภาพแบบรวมศูนย์ ขณะที่เครือข่ายเสมือนจะทำงานแยกออกจากกัน และการควบคุมการรักษาความปลอดภัยจะได้รับการดำเนินการโดยกลุ่มการรักษาความปลอดภัยภายในเครือข่ายเสมือน

2ภายใต้สถาปัตยกรรมเครือข่ายมหา-วิทยาลัยเสมือนนั้น สจล.ได้สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเสมือนบนพื้นฐานของเทคโนโลยีSDN และใช้สถาปัตยกรรมเครือข่าย VXLANในการปรับใช้ร่วมกันทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยตลอดจนถึงดาต้าเซ็นเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเสมือน นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของเครือข่ายมหาวิทยาลัย ทำให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากการรับส่งข้อมูลแบบ Non-blocking 100G คอนเทนเนอร์มีข้อดีคือใช้พื้นที่น้อยและติดตั้งได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์จำเป็นต่างๆ ไว้ภายในคอนเทนเนอร์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า, ระบบระบายความร้อน, ตู้, ผังสายเคเบิล, ระบบดับเพลิง,ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบเฝ้าระวัง โซลูชั่นบนแบนด์วิดธ์ที่กว้างและมีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยรวมถึงยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้จากการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สายเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ การแยกระบบรักษาความปลอดภัยในแต่ละระดับออกจากเครือข่ายเสมือนไปจนถึงระดับไฟร์วอลล์ ยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย

นอกจากนี้ ศูนย์จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดยังได้รับการติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์ แทนการใช้งานศูนย์เก็บข้อมูลซึ่งปรับปรุงได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายมหาศาลขณะที่ศูนย์ข้อมูลแบบศูนย์ข้อมูลแบบคอนเทนเนอร์สามารถตอบสนองความต้องการการประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดิม ที่สำคัญยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมากกว่าแบบเดิมถึง 3 เท่าและติดตั้งได้เร็วกว่า 5 เท่าเพราะไม่จำเป็นต้องสร้างอาคารดาต้า เซ็นเตอร์แบบเดิมอีกต่อไป

สิ่งที่มองเห็นในวันนี้และอนาคต
สถาปัตยกรรมเครือข่าย SoftwareDefined Network ความเร็ว 100G,Educational Cloud Data Center in Container และเครือข่าย Wi-Fi ความเร็วระดับกิกะบิต สนับสนุนให้ สจล.ก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำ แถวหน้าของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนอกจากยกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายเพื่อให้บริการระบบงานของแผนกต่างๆ รวมถึงเครือข่ายเสมือนที่สามารถแบ่งปันทรัพยากรได้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแล้ว ในอนาคต สจล.จะสร้างแพลตฟอร์มการเรียนการสอนที่ดีที่สุด เปิดรับองค์ความรู้จากทั่วโลก และยังให้มหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้ามาเช่าใช้บริการคลาวด์ของ สจล.ได้อีกด้วย

Tags
SDN

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com