www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

คนไทยใช้ดาต้าบนสมาร์ทโฟน 503 MB ต่อวัน

คนไทยใช้ดาต้าบนสมาร์ทโฟน 503 MB ต่อวัน
March 14
16:19 2016

“Vservเผยรายงานการแบ่งลักษณะบุคลิกของผู้ใช้สมาร์ทโฟนประจำปี 2558พบพฤติกรรมการใช้ดาต้าเฉลี่ย 503 เมกะไบต์ต่อวัน อยู่กับมือถือ 160 นาทีต่อวัน ดาวน์โหลดแอพฯ 9 ครั้งต่อเดือน”

Vserv ผู้ให้บริการด้านแพลตฟอร์มสมาร์ทดาต้าสำหรับการตลาดและการค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เผยผลจากรายงาน Smartphone User Persona Report (SUPR) 2015 หรือรายงานการแบ่งลักษณะบุคลิกของผู้ใช้สมาร์ทโฟนประจำปี 2558 สำหรับประเทศไทย ที่จัดทำโดย Vservและดำเนินงานโดย Nielsen Informate Mobile Insights รายงาน SUPR ในครั้งนี้แบ่งส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย โดยแยกประเภทการใช้งานและลักษณะส่วนตัวของผู้ใช้

รายงานดังกล่าวนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานสมาร์ทโฟนของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการใช้งานแอพพลิเคชั่น, การใช้ดาต้า และรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยรายงานเผยว่าฐานผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในประเทศไทยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี หรือ CAGR เพิ่มขึ้น 15% จากปี 2556 จนถึงปี 2560 การเติบโตในครั้งนี้ถูกขับเคลื่อนโดยผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 30 ปี ซึ่งนับเป็น 58% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั้งหมด

1โดยผลของ SUPR สามารถจัดกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วยขวัญใจวัยแชท(20%) กลุ่มนี้ใช่เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสนทนาบนแอพพลิเคชั่นโซเชียลเน็เวิร์คต่างๆใช้เวลากว่า 71 นาทีต่อวัน มีการใช้ข้อมูล 508 เมกะไบต์ต่อวัน ผู้ใช้มือใหม่(20%) ผู้ใช้กลุ่มนี้มีปริมาณการใช้สมาร์ทโฟนและการดาวน์โหลดข้อมูลน้อยที่สุดจากทุกกลุ่ม มีการใช้ข้อมูล 424เมกะไบต์ต่อวัน

ผู้ใช้ชั้นสูง(17%) ใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับสมาร์ทโฟน มีอัตราการเล่นเกมและการสนทนาผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ สูงมากมีการใช้ข้อมูล 535เมกะไบต์ต่อวันโดยผู้ใช้ในกลุ่มนี้ ส่วนมากจะเป็นผู้ชายนักสนทนาเน้นการโทร(17%) กลุ่มนี้ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการสนทนาอย่างเดียว มีการโทรออก/รับสาย หรือส่งข้อความ 19 นาทีต่อวัน และมีการใช้ข้อมูล 505เมกะไบต์ต่อวัน

นักดาวน์โหลด(13%) บริโภคข้อมูลสูงสุด ผ่านไวไฟและอินเตอร์เน็ตมือถือ 604เมกะไบต์ต่อวันและนักสำรวจค้นข้อมูล(13%) ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท่องเว็บ ค้นหาข้อมูล ซื้อสินค้าออนไลน์ และโซเชียลเน็ตเวิร์คมีการใช้ข้อมูล 467เมกะไบต์ต่อวันโดยผู้ใช้ในกลุ่มนี้ ส่วนมากจะเป็นผู้หญิง

ในภาพรวมนั้นใช้เวลากับสมาร์ทโฟนประมาณ 160 นาทีต่อวัน มีการดาวน์โหลดแอพฯ หรือเกม 9.1 ครั้งต่อเดือน และมีการใช้ดาต้า 503 เมกะไบต์ต่อวัน

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT 300x250

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com