www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • เตรียมความพร้อมองค์กร สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับโลก รับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ “คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการเฝ้าระวังทางไซเบอร์เตรียมความพร้อมองค์กรและหลักการพิจารณาโซลูชั่นระบบการรักษาความปลอดภัยช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”...

กสิกรไทย เปิดเว็บไซต์ askkbank.com สนับสนุนการธุรกิจ ระหว่างประเทศ

กสิกรไทย เปิดเว็บไซต์ askkbank.com สนับสนุนการธุรกิจ ระหว่างประเทศ
April 09
15:26 2015

“ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวเว็บไซต์ askkbank.com บริการจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ ช่วยให้ธุรกิจไทย และต่างชาติพบปะเจรจาคู่ค้าในตลาดต่างแดนผ่านเว็บไซต์ ผ่านเครือข่ายพันธมิตรของธนาคารกว่า 40 ธนาคาร ทั่วภูมิภาคอาเซียน+3 ช่วยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการหาคู่ค้า พร้อมจัดทำระบบล็อคอินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลในการเจรจาธุรกิจ พร้อมตั้งเป้าภายในสิ้นปีนี้มีจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 1,000 บริษัท”

[block]

การเปิดตัวเว็บไซต์ askkbank.com นี้ ขึ้น เป็นโครงการต่อเนื่องหลังจาก ในปี 56 ที่ผ่านมาธนาคารกสิกรไทยได้มีการจัด AEC+ 3 Banking Initiatives: Bangkok Declarationขึ้น ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือกันเป็นพันธมิตรอาเซียน (ASEAN Alliance) เพื่อกระชับความร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจด้านการธนาคารระหว่างกัน และยกระดับการให้บริการของธนาคารครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกระหว่างธนาคารกสิกรไทย และธนาคารสัญชาติอื่นๆ ในทวีปเอเชีย กว่า 40 ธนาคาร โดยธนาคารพันธมิตรเหล่านี้จะช่วยคัดกรองบริษัทที่มีศักยภาพและมีเสถียรภาพจากประเทศของตนเพื่อเข้าร่วมในบริการจับคู่ทางธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย ละยังเป็นการช่วยให้นักธุรกิจไทย และต่างประเทศ หาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศ ได้ดีมากยิ่งขึ้น

ซึ่ง ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปหาข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อ และผู้ขายผ่านทางระบบออนไลน์ รวมถึงการส่งข้อความโต้ตอบในการเจรจาธุรกิจได้โดยตรงบนเว็บไซต์ดังกล่าวโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง รวมทั้งสามารถขอรับคำปรึกษาและข้อมูลจากธนาคารในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของผู้ประกอบการประสบความสำเร็จ ในด้านความปลอดภัยได้มีการกำหนดขั้นตอนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกทุกรายจะต้องทำการล็อคอินด้วย ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดทุกครั้ง เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้เข้าใช้งานเป็นผู้ประกอบธุรกิจสมาชิกเว็บไซต์โดยแท้จริง จึงช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

โดยผู้ประกอบการธุรกิจที่สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.askkbank.com/aecplusmatching จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย หรือลูกค้าของธนาคารพันธมิตร หรือลูกค้าองค์กรพันธมิตรของธนาคารดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรและมีวงเงินสินเชื่อที่ปราศจากประวัติหนี้เสีย มีความประสงค์จะหาพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ

 

[/block][block]พิพิธ

 

[/block]

[block]

พิพิธ เอนกนิธิ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2558 เป็นตัวกระตุ้นให้นักธุรกิจไทยหาโอกาสทางการค้าในการขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียน และทั่วโลก ซึ่งผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องหาวิธีในการขยายธุรกิจ รวมถึงการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของของตลาดหรือการหาผู้ร่วมทุนระหว่างประเทศ การจับคู่ธุรกิจข้ามประเทศจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแนะนำคู่ค้าที่มีศักยภาพ และความน่าเชื่อถือ

 

กราฟทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยได้มีการจัดงานจับคู่ธุรกิจแห่งปีขึ้น ภายใต้ชื่องาน AEC +3 Summit & Expo 2014 ซึ่งธนาคารได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารพันธมิตรจำนวนกว่า 40 แห่งทั่วโลก ในการเชิญธุรกิจลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนกว่า 150 ราย เช่น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นหลายรูปแบบ บริษัท มินเซน แมชีนเนอรี่ จำกัด ธุรกิจร้านขายเครื่องสูบน้ำ บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด ผลิตอุปกรณ์ประปา ยี่ห้อ ซันว่า บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิตราไก่แจ้ ทำให้สามารถจับคู่ธุรกิจได้จำนวนมากกว่า 500 คู่เจรจา มูลค่าธุรกิจรวมกว่า 6,000 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของธนาคารที่นอกจากจะได้ช่วยลูกค้าในการขยายธุรกิจแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยระดับมหภาคอีกด้วย

สำหรับเว็บไซต์บริการจับคู่ธุรกิจข้ามประเทศดังกล่าวนับเป็นบริการล่าสุด ที่ธนาคารมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาพธุรกิจไทย ซึ่งธนาคารคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยตั้งเป้าภายในสิ้นปี 2558 มีจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 1,000 บริษัท

[/block]

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com