www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

กลยุทธ์การบริหารของ CIO แห่งอนาคต

กลยุทธ์การบริหารของ CIO แห่งอนาคต
November 26
11:47 2014

“ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ เผยแนวคิดถึง CIO พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีและการบริหารองค์กร ด้วยแนวคิด 5C เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

[block]ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 2

Banner_CIO_big one_version2

[/block]

[block]

ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กร เกิดแนวคิดใหม่ของการจัดการทรัพยากรไอทีอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น คลาวด์คอมพิวติ้ง อภิมหาข้อมูล (Big Data) โลกไร้สายความเร็วสูง สื่อสังคมออนไลน์ และอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน

แน่นอน สิ่งเหล่านั้นได้สร้างผลกระทบต่อ CIO อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่านเหล่านั้นจะจัดการสิ่งที่เผชิญอย่างไร จะเตรียมตัวรับมือด้วยกลยุทธ์อะไร เมื่อแนวทางลงทุนระบบไอทีเปลี่ยน แนวคิดการบริหารทรัพยากรไอทีและการบริหารลูกค้าเปลี่ยนไป ใครจะปรับใช้เทคโนโลยีได้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่า ซึ่งหมายถึงความได้เปรียบและความอยู่รอดของธุรกิจ

นิตยสาร CIO World&Business มีโอกาสได้สัมภาษณ์ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในประเด็นการปรับตัวของ CIO เพื่อรับมือกับเทคโนโลยีที่ถาโถม และพร้อมจะพลิกเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นอาวุธชั้นเลิศ ติดจรวด เสริมคมให้องค์กร

ดร.ศุภชัย กล่าวว่า ถ้าพูดถึง CIO กับการรับมือความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อยากยกตัวอย่างเรื่องของคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่ผ่านมา CIO ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่ได้สร้างแรงกระเพื่อมมาร่วม 10 ปี ประเทศไทยเริ่มเห็นสัดส่วนการลงทุนคลาวด์เพิ่มขึ้น แต่ในภาพรวมตลาดคลาวด์ในประเทศยังไม่ใหญ่ และผู้ให้บริการคลาวด์ยังมีขนาดเล็กกว่าต่างประเทศ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก เทคโนโลยีเดิมยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้

แต่สิ่งที่ประธานศุภชัยอยากย้ำคือ เทคโนโลยีคลาวด์มีผลกระทบมหาศาล เพราะมันจะเปลี่ยนแนวคิดการจัดการระบบไอทีไปทั้งองคาพยพ ทั้งเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ เน็ตเวิร์ค รวมถึงรูปแบบการลงทุน ดังนั้น CIO ต้องปรับแนวคิดกับเรื่องคลาวด์ให้ดี และทันความต้องการทางธุรกิจ มีหลายๆ ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจ อาทิ การลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ หรือแม้แต่เรื่องการให้ความเชื่อมั่นต่อระบบคลาวด์

“ประการแรก CIO ต้องทำเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ให้ดี ทั้งในประเด็นเทคโนโลยีและการลงทุน เช่น เรื่องคลาวด์ เพราะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับรูปแบบการใช้บริการ จากการลงทุนซื้อผลิตภัณฑ์ กลายเป็นการชำระค่าบริการ ในขณะที่รูปแบบไลเซนส์ซอฟต์แวร์เปลี่ยนไป กลายเป็น Software as a Service การจ่ายค่าบริการเมื่อใช้งาน”

“สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ CIO ต้องเข้าใจ ทั้งการบริหารความเสี่ยงของข้อมูล รวมถึง ข้อตกลงเพื่อรับประกันบริการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ (SLA: Service Level Agreement) เพราะแนวโน้มจะให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้บริการเข้ามาดูแลทั้งโครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์ม และซอฟต์แวร์ ซึ่งในยุคนี้ไม่ว่า CIO จะมุ่งสู่ไพรเวทคลาวด์ หรือแม้แต่การเลือกลงทุนพับบลิคคลาวด์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้” ดร.ศุภชัย กล่าว

ประการที่สองคือ วิธีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ซึ่งไม่ได้มองที่เรื่องของเทคโนโลยีหรือประหยัดอย่างเดียว แต่มีมุมมองอีกมากมาย อาทิ การรักษาความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คนเป็น CIO ต้องฉลาดในการเลือกใช้เทคโนโลยี ความฉลาดเกิดขึ้นจากความเข้าใจ

5Cs สำหรับ CIO มืออาชีพ
มุมมองของดร.ศุภชัย กับแนวทางการเป็น CIO ที่จะประสบความสำเร็จและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องเทคโนโลยีและการแข่งขันทางธุรกิจ CIO ต้องเข้าใจเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีให้เป็น และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ใน 5 ประเด็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย Cost Communication Control Capability และ Competitive Advantage

ประการแรก Cost คือ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดต้นทุนในการบริหารจัดการ กระบวนการต่างๆ อันเป็นแนวทางการเพิ่มรายได้ และเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ประการที่สอง Communication หรือการสื่อสารที่แม่นยำ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการสื่อสารที่ตรงเป้าหมายจำนวนมหาศาล ต้นทุนต่ำ สร้างผลกระทบในวงกว้าง

ประการที่สาม Control เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดความแม่นยำ ถูกต้อง และครบถ้วน ประการที่สี่ Capability คือการใช้เทคโนโลยีไปเสริมสร้างกระบวนการทำงานให้มีสมรรถนะที่ดีกว่า และประการที่ห้า Competitive Advantage คือการใช้ไอซีทีมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งทั้งห้าประการเป็นการใช้ไอซีทีที่ทำให้การดำเนินธุรกิจอยู่รอด ได้เปรียบแต่ไม่ได้เอาเปรียบ

นอกจากนั้น แนวคิดการบริการงานของ CIO ก็จะต้องปรับเปลี่ยนไป การพิจารณาถึงผลกระทบอันเนื่องจากเทคโนโลยี ไม่สามารถดูได้จากประเด็นทางเทคโนโลยีอย่างเดียว แม้เทคโนโลยีคือเครื่องมือที่ดี ขาดเทคโนโลยีก็สู้คนอื่นไม่ได้ มันคือการสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน

“แต่โลกสมัยใหม่แข่งขันกันด้วยคน คนที่มีคุณภาพจะเป็นผู้ชนะ การเปลี่ยนชุดความคิด (Mindset) ของ CIO คือโอกาสในการพัฒนาความสามารถการแข่งขันในอนาคตนั่นเอง” ดร.ศุภชัย กล่าว

[/block]

[block]

ฝากแนวคิด CIO
“CIO ย่อมากจาก Chief Information Officer นั่นหมายความถึงผู้บริหารที่มีสารสนเทศ (Information) อยู่ในมือ เพราะฉะนั้นต้องใช้ Information ให้เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจ นับจากวันนี้ผู้บริหารที่ดูแลด้านเทคโนโลยีต้องก้าวเข้าสู่เรื่ององค์ความรู้ ต้องเป็นคนที่รู้จักความต้องการขององค์กรและธุรกิจ และรู้จักใช้งานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป้าหมายองค์กร”

“CIO ที่ดีต้องเป็นนักวางแผน ปรับรูปแบบของการบริหารเป็นมืออาชีพ เป็นนักกำหนดนโยบาย และมอบอำนาจไปยังส่วนที่รับผิดชอบ ผู้บริหารที่ดี ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี และเป็นผู้ตัดสินใจบนภายใต้ข้อมูล ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สูงสุด บนพื้นฐานของการศึกษาและความเข้าใจเทคโนโลยี สามารถวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล เพื่อเสนอแนะผู้บริหารให้เชื่อมั่น ถึงประโยชน์ ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นของการลงทุนด้านเทคโนโลยี รองรับการขยายในอนาคต นั่นล่ะถึงจะเป็น CIO ได้อย่างสมความภาคภูมิและประสบความสำเร็จ” ดร.ศุภชัย สรุป

 

[/block]

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT 300x250

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com