www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Formjacking ภัยร้ายจ้องเก็บข้อมูลชำระเงินออนไลน์ ไซแมนเทค พบภัยคุกคามข้อมูลบัตรเครดิต Formjacking มีจำนวนเพิ่มขึ้น แฝงตัวในแบบฟอร์มการชำระเงินบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Ticketmaster และ British Airways โดนมาแล้ว...
  • ธุรกิจแพคเกจจิ้งเอสซีจี เผยกลยุทธ์ปี 62 ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี เผยกลยุทธ์ผลักดันการเติบโตของธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Total Packaging Solutions Provider หรือคู่คิดด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรอย่างยั่งยืน ด้วยการเดินหน้าขยายฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ในอาเซียนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า บริการ และกระบวนการผลิต และการขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า...
  • พันธวณิช คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 พันธวณิช ผู้ให้บริการบริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 ประเภท The Best eServices Provider องค์กรที่ให้บริการดิจิทัลเป็นเลิศ...
  • Digitalized Economy คาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562 “ไอดีซีประเทศไทยเปิดเผยการคาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562 และปีต่อไปเศรษฐกิจดิจิทัลจะนำไปสู่การแข่งขันที่ทวีความรุนแรง เกิดการปรับตัวใช้งานเทคโนโลยีไอทีและดิจิทัลกับองค์กรระดับกลางในประทศมากขึ้น ผู้นำต้องเร่งพิจารณาเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่”...
  • dtac ร่วมสนับสนุนความก้าวหน้าวงการ E-Sports dtac ตอบรับกระแสเกม ร่วมสนับสนุนวงการ E-Sports จับมือ การีนา เปิดตัวงานแข่งขัน Free Fire Thailand Championship 2019 Presented by dtac...

Home

Formjacking ภัยร้ายจ้องเก็บข้อมูลชำระเงินออนไลน์

    Formjacking ภัยร้ายจ้องเก็บข้อมูลชำระเงินออนไลน์

ไซแมนเทค พบภัยคุกคามข้อมูลบัตรเครดิต Formjacking มีจำนวนเพิ่มขึ้น แฝงตัวในแบบฟอร์มการชำระเงินบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Ticketmaster และ British Airways โดนมาแล้ว

Read Full Article

ธุรกิจแพคเกจจิ้งเอสซีจี เผยกลยุทธ์ปี 62

    ธุรกิจแพคเกจจิ้งเอสซีจี เผยกลยุทธ์ปี 62

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี เผยกลยุทธ์ผลักดันการเติบโตของธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Total Packaging Solutions Provider หรือคู่คิดด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรอย่างยั่งยืน ด้วยการเดินหน้าขยายฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ในอาเซียนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า บริการ และกระบวนการผลิต และการขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

Read Full Article

พันธวณิช คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019

    พันธวณิช คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019

พันธวณิช ผู้ให้บริการบริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 ประเภท The Best eServices Provider องค์กรที่ให้บริการดิจิทัลเป็นเลิศ

Read Full Article

Digitalized Economy คาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562

    Digitalized Economy คาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562

“ไอดีซีประเทศไทยเปิดเผยการคาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562 และปีต่อไปเศรษฐกิจดิจิทัลจะนำไปสู่การแข่งขันที่ทวีความรุนแรง เกิดการปรับตัวใช้งานเทคโนโลยีไอทีและดิจิทัลกับองค์กรระดับกลางในประทศมากขึ้น ผู้นำต้องเร่งพิจารณาเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่”

Read Full Article

dtac ร่วมสนับสนุนความก้าวหน้าวงการ E-Sports

    dtac ร่วมสนับสนุนความก้าวหน้าวงการ E-Sports

dtac ตอบรับกระแสเกม ร่วมสนับสนุนวงการ E-Sports จับมือ การีนา เปิดตัวงานแข่งขัน Free Fire Thailand Championship 2019 Presented by dtac

Read Full Article

ความท้าทายวงการ Marketing ในปี 2019 ยุคที่ Digital Platform ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ความท้าทายวงการ Marketing ในปี 2019 ยุคที่ Digital Platform ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

“Digital Marketing ในรูปแบบของ Affiliate Marketing เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของกิจกรรมการตลาดที่จะเห็นมากขึ้นภายในปีนี้ เพราะได้สร้างประโยชน์ร่วมกันของทั้งฝั่งเจ้าของสินค้าหรือร้านค้าและผู้เผยแพร่โฆษณา”

Read Full Article

ทักษะจำเป็นสี่ประการที่ CISOs พึงมีไว้เพื่อคว้าชัยชนะปี 2019

    ทักษะจำเป็นสี่ประการที่ CISOs  พึงมีไว้เพื่อคว้าชัยชนะปี 2019

“วันหนึ่งข้างหน้า เครื่องจักรอาจจะมีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับอาชญากรรมไซเบอร์ได้ดีกว่ามนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม CISO ยังจะต้องเป็นผู้บริหารที่มีทักษะด้านอารมณ์ บริหารเวลาและทีมงาน ประสานความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บทบาทหน้าที่นี้ยังเป็นตำแหน่งจำเป็นสำคัญในองค์กรธุรกิจในอนาคตอยู่ต่อไป”

Read Full Article

สร้างสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างนวัตกรรม

    สร้างสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างนวัตกรรม

“เรียนรู้และทำความเข้าใจ การสร้างบริบทในการสร้างนวัตกรรม ที่จะเอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนรวมทั้งทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมจึงต้องทำอย่างครบองค์ประกอบ ทั้งการสร้างคน การพัฒนาระบบนวัตกรรม และการสร้างบริบทที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม”

Read Full Article

มิติแห่งยุคการตลาดไร้ขอบเขตกับ Digital Marketing เรียนรู้การทำตลาดออนไลน์ยุคใหม่

    มิติแห่งยุคการตลาดไร้ขอบเขตกับ Digital Marketing เรียนรู้การทำตลาดออนไลน์ยุคใหม่

“เรื่องของการตลาด เป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดเวลา ตราบใดที่คุณยังต้องทำธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจวันหนึ่งที่เทคโนโลยีเปลี่ยน จากออฟไลน์ เป็นออนไลน์ จากออนไลน์กำลังจะเข้าสู่โลกอัตโนมัติ และระบบปัญญาประดิษฐ์ถ้าต้องการมีส่วนแบ่งการตลาดในใจของผู้บริโภค”

Read Full Article

ระบบสร้างคุณค่า (Value Creation System) ตอนที่3

    ระบบสร้างคุณค่า (Value Creation System) ตอนที่3

“อยากให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาการปรับทิศทางการทำธุรกิจเพื่อเสนอบริการให้ลูกค้าสร้างคุณค่าได้จริง ที่เรียกว่า Servitization ในบทความนี้จะอธิบายถึง การเสนอบริการให้เกิดคุณค่าผ่านตัวสินค้า (Servitization through products)”

Read Full Article
Articles
    ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐเป็นผู้ชี้นำ

ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐเป็นผู้ชี้นำ

“ผู้เขียนได้เขียนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐเป็นผู้ชี้นำมาต่อเนื่อง 2 บทความก่อนหน้า ทั้งเหตุผล วิเคราะห์ข้อดี จุดอ่อน ในฉบับนี้จะพูดถึงปัจจัยความสำเร็จของแนวคิดดังกล่าว ผ่านประสบการณ์และการวิเคราะห์ในสายตาผม”

Read Full Article
Case Study
    ม.ข.เดินหน้ายกระดับศูนย์ Data Center ก้าวสู่หมาวิทยาลัยแห่งอนาคต

ม.ข.เดินหน้ายกระดับศูนย์ Data Center ก้าวสู่หมาวิทยาลัยแห่งอนาคต

ปัจจุบันการมีศูนย์ข้อมูล (Data Center หรือDC) ถือความจำเป็นสำหรับองค์กรในทุกองค์กรไปแล้ว เนื่องจากทุกวันนี้การใช้งานข้อมูลนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมอยู่ในตำแหน่งที่รับมือกับข้อมูลมหาศาลเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ปัญหาที่องค์กรส่วนใหญ่กังวล คือ หากขยายเซิร์ฟเวอร์ (Server) แล้ว โหลดที่จ่ายให้ Server อาจไม่เพียงพอ เพราะการออกแบบในตอนแรกไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อรองรับ การขยายตัว หรืออาจติดปัญหาตรงพื้นที่ไม่พอวางตู้ Rack หรือพื้นที่ในการวางเครื่องสำรองไฟ เครื่องปรับอากาศ มีไม่เพียงพอ หรืออีกหลายๆปัญหาที่จะเป็นอุปสรรค ในการ ขยายศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของท่านหรืออาจจะเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกครั้ง หากไม่ได้รับการแก้ปัญหา ที่ถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญ

Read Full Article
    ความสุขใกล้กรุงสำหรับวันพักผ่อน @ Jomtien Palm Beach Hotel & Resort Pattaya

ความสุขใกล้กรุงสำหรับวันพักผ่อน @ Jomtien Palm Beach Hotel & Resort Pattaya

“พัทยา” ถือได้ว่าเป็นอีกจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนของครอบครัว โดยเฉพาะคนไทยหลายคนมักใช้วันหยุดกับผ่อนคลายกับสายลมเย็นริมชายทะเลที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และยังถือว่า เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่คุ้มค่ามากๆ พร้อมกิจกรรมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจกับสระว่ายน้ำ ภายในโรงแรมที่ตั้งอยู่เคียงข้างหาดจอมเทียน พัทยา โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ท  

Read Full Article
Restaurant
    ดื่มด่ำความสุข เคล้าความสนุกสนานที่ Benihana The Japanese Steakhouse

ดื่มด่ำความสุข เคล้าความสนุกสนานที่ Benihana The Japanese Steakhouse

สำหรับนักชิมแล้วต้องไม่พลาด ความสุขในรูปแบบของอาหารญี่ปุ่นสไตล์ใหม่ที่เรียกว่า “Eatertainment” ซึ่งเป็นการหลอมรวมอาหารญี่ปุ่นเลิศรสให้เข้ากับลีลาการโชว์วิธีการปรุงอาหารบนโต๊ะเทปันยากิ โดยเชฟมือทอง ร่วมสร้างสีสันทุกความสุขความสนุกสนาน อย่างเป็นกันเองที่ Benihana The Japanese Steakhouse  

Read Full Article
BannerWeb_CIOworld_3
communication

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com